👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationellt prov i engelska åk 6 18/19

Skapad 2018-12-07 13:03 i Musikgrundskolan Synkopen Helsingborg
I denna matris redovisas resultaten på ämnesprov (det nationella provet) i engelska för elever i åk 6.
Grundskola 6 Engelska

I denna matris redovisas resultaten på ämnesprov (de nationella provet) i engelska för elever i åk 6. Provet har bestått av fyra delar och resultatet i matrisen presenteras enligt följande:
Delprov A: Muntlig interaktion Delprov B: Läsförståelse och hörförståelse, 2 olika förmågor men bedöms i detta prov med ett betyg.
Delprov C: Skriftlig framställning

Ett av det huvudsakliga syftet med de nationella proven är att få en likvärdig och rättvis bedömning och betygsättning. All betygsättning utgår ifrån kunskapskraven. Under terminen samlar betygsättande lärare information om elevernas prestationer för att ta ställning till vilka kunskapskrav som eleven uppnått och till vilken nivå.

Resultaten på nationella proven kompletterar annat underlag som läraren samlat, och tillsammans utgör detta lärarens underlag för terminsbetyget. Resultatet på delproven utgör alltså ett av underlagen för terminsbetyget och avgör provbetyget. Det finns en korrelation mellan terminsbetyget och provbetyget, men det innebär inte att provbetyget behöver vara detsamma som terminsbetyget. Det finns delar av kursplanen som ämnesprovet inte alls prövar, något som inte innebär att dessa är mindre viktiga.
Ämnesprovet är alltså en del av bedömningsunderlaget vid betygssättning.

Av skolförordningen framgår att terminsbetyget E innebär att samtliga kunskapskrav, som eleven arbetat med under terminen, har nått upp till E- nivå. För de nationella proven, där eleven endast vid enstaka tillfällen ges möjlighet att visa sin förmåga och där endast delar av kunskapskraven ingår, är det ett för strängt krav att tillämpa samma resonemang. Därför kan provbetyget bli E även om något delprovsbetyg är F.

Nationella proven i engelska åk 6

F
E
D
C
B
A
Delprov A
Tala och samtala. - formulera sig och kommunicera i tal.
Delprov B1+ B2
Läsa och förstå. - förstå och tolka innehållet i olika slags texter Lyssna och förstå. -förstå och tolka innehållet i talad engelska
Delprov C
Skriva en egen text utifrån en given uppgift.
Provbetyg