👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FYSIK åk 9: Söka information

Skapad 2018-12-08 11:11 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Fysik

Kunskapskrav 3: Söka information

F
E
C
A
Kunskapskrav 3
Söka information. Sammanfattad bedömning.
  • Fy  E 9
  • Fy  C 9
  • Fy  A 9
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Grund till bedömningen av kunskapskrav 3

F
E
C
A
Antalet källor
Antalet källor
Eleven använder minst två källor
Eleven använder minst tre källor
Eleven använder minst fyra källor
Källförteckning
Källförteckning
Eleven anger någon källa i sitt arbete.
Eleven presenterar någon källa enligt given mall.
Eleven presenterar alla källor enligt mall.
Källornas trovärdighet
Eleven skriver ett kortfattat resonemang om sina källor utifrån två av källkritikens "superfrågor"
Eleven skriver ett utvecklat resonemang om sina källor utifrån källkritikens "superfrågor".
Eleven skriver ett välutvecklat resonemang om sina källor utifrån källkritikens "superfrågor" samt Resonerar om ytterligare en källa som inte användes på grund av trovärdighet.