👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English Writing

Skapad 2018-12-09 00:29 i Kullingsbergsskolan Alingsås
Grundskola 4 – 6 Engelska
F
E
C
A
Formulera sig i skrift
  • En  E 6
  • En  C 6
  • En  A 6
I skriftliga framställningar är det svårt för dig att formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar kan du formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Bearbeta och förbättra
  • En  E 6
  • En  C 6
  • En  A 6
Du behöver hjälp med att bearbeta och förbättra dina egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.

Aspekter

F
E
C
A
Ordförråd
Du har ett begränsat ordförråd och använder en del svenska ord och svenskliknande formuleringar.
Du har ett grundläggande ordförråd (med mest vardagliga ord).
Du har ett bra ordförråd (med både enkla och svårare ord) och kan omformulera dig om du inte hittar det engelska ordet.
Du har ett rikt och varierat ordförråd.
Grammatik
Du är osäker på basgrammatik såsom am, are, is, have, has ord i plural samt ordföljd.
Du är relativt säker på basgrammatik såsom am, are, is, have, has, ord i plural samt ordföljd.
Du är säker på basgrammatik såsom am, are, is, have, has, ord i plural samt ordföljd. Du kan även en del svårare grammatik t.ex. hur man använder was/were, -s på verbet i presens samt do/does.
Du är helt säker på basgrammatik såsom am, are, is, have, has, ord i plural samt ordföljd. Du kan även en del svårare grammatik t.ex hur man använder was/were, -s på verbet i presens, do/does samt imperfekt- och perfektformer mm.
Stavning
Du är osäker på stavning. Din text blir svår att förstå då det är svårt att veta vilka ord du menar.
Du är säker på stavning av de allra vanligaste orden. Ibland är det svårt att förstå din text men oftast går det att lista ut vilket ord du menar.
Du är relativt säker på stavning. Ibland blir det fel men det är enkelt att lista ut vilket ord du menar och därmed är det relativt enkelt att förstå din text.
Du är säker på stavning och stavar oftast rätt. Det är lätt att förstå din text.
Meningsbyggnad
Du är osäker på ordföljden i engelskan och skriver oftast rakt av så som vi skriver i svenskan.
Du skriver enkla meningar. Ibland hamnar orden i fel ordning och påminner då om ordföljden i svenskan. Det går ändå oftast att förstå innehållet i din text.
Du skriver relativt tydligt med bra ordföljd och meningsbyggnad. Ibland byter vissa ord plats men det påverkar egentligen inte förståelsen.
Du skriver tydligt med bra ordföljd och meningsbyggnad som gör det lätt att förstå din text.
Innehåll
Du behöver stöttning för att förtydliga din text så det blir en tydlig röd tråd.
Du har ett tydligt innehåll med en del detaljer. Den röda tråden framgår ganska tydligt.
Du har en innehållsrik text med flera detaljer. Den röda tråden framgår tydligt.
Du har en innehållsrik text med många detaljer. Den röda tråden framgår mycket tydligt.