👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Three paragraph essay

Skapad 2018-12-09 14:35 i Björndammens skola F-6 Partille
Bedömningsmatris Engelska: Skriva
Grundskola 8 Engelska

Bedömningsaspekter för skrivande

F
E
C
A
Struktur
Texten har för lite struktur. Innehållet blir svårförståeligt.
Texten har viss struktur, innehåller de tre efterfrågade delarna: inledning, huvuddel och avslutning.
Texten har klar struktur. De tre delarna är väl behandlade.
Texten har klar struktur. De tre delarna är väl behandlad, och välstrukturerade.
Innehåll
Förmedlar ett innehåll som är för enkelt eller för kortfattat.
Innehållet är ganska kortfattat, men kan ändå bli intresseväckande, personligt och delvis utvecklat.
Innehållet är informativt, intressant och har ett brett perspektiv. Förklarar och ger en del exempel.
Texten är mycket innehållsrik och intressant. Beskriver, förklarar, diskuterar eller jämför.
Meningsbyggnad
Meningsbyggnaden är inte alltid korrekt. Ofta svensk ordföljd.
Meningsbyggnaden är till stor del korrekt men enkel.
Meningsbyggnaden är korrekt och har en strävan efter variation.
Meningsbyggnaden är korrekt och varierad.
Flyt och sammanhang
En del bindeord används och texten har ett visst flyt och är relativt sammanhängande, med en röd tråd.
Bindeord används genomgående i texten på et effektivt sätt som ger den flyt och gör den sammanhängande. Texten har en tydlig röd tråd.
Grammatik
Texten är bara bitvis grammatisk korrekt. Stör läsningen.
Texten har vissa brister i tillämpningen av grammatiska regler, men är ändå begriplig.
Texten har få grammatiska fel som inte stör läsningen.
Texten har få eller inga grammatiska fel.
Vokabulär
-ordförråd
Använder ett enkelt begränsat ordförråd.
Använder ett relativt enkelt ordförråd men försöker variera sig.
Använder ett varierat ordförråd, till viss del anpassat till uppgiften.
Använder ett avancerat och varierat ordförråd som passar uppgiften.
Skrivregler och stavning
Stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet. Stavningen är tidvis obegriplig.
Stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet. Försök till styckeindelning. Stavningen är begriplig.
Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet. Styckeindelning finns. Stavningen är relativt tydlig.
Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet. Styckeindelningen är genomtänkt. Stavningen är tydlig.