👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd: Dagbok/blogg

Skapad 2018-12-10 12:32 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola 7

Moment/ färdigheter

Nivå 1
Texten fungerar med viss bearbetning
Nivå 2
Nivå 3
Texten fungerar mycket bra
Genremedvetande
Texten innehåller några vanliga genretypiska drag för en dagboks/bloggtext.
Texten innehåller flera genretypiska drag för en dagboks/bloggtext, vilka utvecklas något.
Texten innehåller flera genretypiska drag för en dagboks/bloggtext, vilka utvecklas väl.
Innehåll
Innehållet i dagboken/bloggen framgår. Handlingen i texten är enkel t ex genom att eleven räknar upp olika händelser.
Innehållet i dagboken/bloggen framgår tydligt. Handlingen i texten är mer utvecklad t ex genom att eleven berättar om händelser och förmedlar upplevelser.
Elevens tankar framgår tydligt. Handlingen i dagboken/bloggen är välutvecklad t ex genom att eleven berättar om händelser, förmedlar upplevelser och utvecklar dessa.
Beskrivningar av personer, miljöer och händelser
Texten/texterna innehåller enkla gestaltande beskrivningar
Texten/texterna innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar, t.ex. genom att eleven använder olika sinnesintryck och tar med detaljerade och som gör texten mer intressant.
Texten/texterna innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar, t.ex genom att eleven använder flera olika sinnesintryck, ger liv åt berättelsen och får läsaren att se bilder och känna med.
Dialog med läsaren/inre monolog
Texten innehåller enkla monologer och det finns en enkel dialog med läsaren t ex tilltal Ibland kan det bli lite för mycket, eller för lite…
Dialogen med läsaren/monologen är relativt trovärdig, men kan upplevas lite stel ibland. Det är god balans mellan Dialog/monolog och berättande delar.
Dialogen med läsaren/monologen är trovärdig och fångar skickligt olika personers karaktärer. Det är god balans mellan dialog/monolog och berättande delar.
Struktur
Dramaturgi
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Strukturen är enkel men fungerar ganska väl.
Texten är sammanhängande. Det är lätt att följa med i växlingen mellan berättande, inlägg/anteckningar och inre monolog. Strukturen/upplägget passar en dagbok/blogg, t.ex. med titel, profil/presentation, dagsanteckningar/inlägg med datum, länkar... Texten är styckeindelad Berättarperspektivet fungerar i stort.
Texten är sammanhängande. Det är lätt att följa med i växlingen mellan berättande, dialog och inre monolog. Texten är välstrukturerad. och passar en dagbok/blogg, t.ex. med titel, profil/presentation, dagsanteckningar/inlägg med datum, länkar... Texten har konsekvent genomförd styckeindelning och styckemarkering. Berättarperspektivet fungerar mycket bra.
Textbindning
Textbindningen är enkel.
Textbindning är utvecklad
Textbindningen är välutvecklad
Språk och stil
ordval
Ordvalet är enkelt, främst vanliga ord
Ordvalet är varierat och passar till ämnet, figuren och genren dagbok/blogg.
Ordvalet och språket är varierat, träffsäkert och specifikt samt lyfter texten. Språket passar väl för en dagbok/blogg t.ex. genom användning av bildspråk, gestaltningar och ord som för att tiden framåt
Meningsbyggnad
Meningsbyggnaden är enkel och till stor del korrekt.
Meningsbyggnaden är varierad och fungerar relativt väl t. ex. genom att du använder både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningar på olika sätt.
Meningsbyggnaden är varierad och välfungerande t. ex. genom att du använder både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningar på olika sätt.
Tempus
Tempusbruket stör inte inte förståelsen av texten.
Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av texten. (nutid eller dåtid).
Tempus används korrekt. (nutid eller dåtid).
Skrivregler
Eleven följer till stor del skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Respons och bearbetning
Eleven kan ge enkla omdömen om andras texter. Om eleven har fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om andras texter. Om eleven har fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om andras texter. Om eleven har fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett väl fungerande sätt.
Helheten
Innehåll och form i texten fungerar i huvudsak som en dagbok/blogg för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i texten fungerar relativt väl som en dagbok/blogg för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i form i texten fungerar väl som en dagbok/blogg för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.