Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris Svenska Eklandaskolan 5A, 2018/2019

Skapad 2018-12-11 10:01 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 – 5
På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Läsa med flyt
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt / mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsförståelse
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade / välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god /god koppling till sammanhanget visar eleven god/mycket god läsförståelse
Budskap & upplevelse
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang/ föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang ... utvecklat sätt beskriva / välutvecklat sätt beskriva
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
relativt tydligt/tydligt innehåll och relativt väl/väl fungerande struktur samt förhållandevis god/god språklig variation
Skrivregler
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
med relativt god säkerhet / god säkerhet.
Berättande texter
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
utvecklade/välutvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad/välutvecklad handling
Söka, välja ut och sammanställa
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
utvecklade resonemang / välutvecklade resonemang
Sammanställningar
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
utvecklade / välutvecklade beskrivningar, ... relativt god / god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp
Kombinera text & annan estetik
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
ändamålsenligt sätt / ändamålsenligt och effektivt sätt
Ge omdömen om & bearbeta text
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
utvecklade / välutvecklade omdömen ... relativt väl / väl fungerande sätt
Samtala
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
upprätthåller samtalet relativt väl / upprätthåller samtalet väl.
Muntliga redogörelser
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
utvecklade / välutvecklade muntliga redogörelser med relativt väl / väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god / god anpassning till syfte och mottagare
Minoritetsspråk, varianter och närliggande språk
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: