👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekosystem

Skapad 2018-12-11 10:44 i Stiernhööksgymnasiet i Rättvik Rättvik
Gymnasieskola
F
E
C
A
Eleven redogör ____ för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden.
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
Eleven använder dessa ____för att söka svar på frågor
med viss säkerhet
med viss säkerhet
med säkerhet
samt för att beskriva och _____ biologiska samband på olika nivåer, från molekylnivå till ekosystemnivå.
exemplifiera
exemplifiera
generalisera kring
Utifrån _____ för hur biologins modeller och teorier utvecklas
något exempel redogör eleven översiktligt.
några exempel redogör eleven utförligt.
några exempel redogör eleven utförligt och nyanserat.
Eleven analyserar och söker svar på ______ resultat.
enkla frågor i bekanta situationer med tillfreds-ställande
komplexa frågor i bekanta situationer med tillfredsställande
komplexa frågor i bekanta och nya situationer med gott
Eleven diskuterar ____ frågor som rör biologins betydelse för individ och samhälle.
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat komplexa
Eleven använder ___ ett naturvetenskapligt språk
med viss säkerhet
med viss säkerhet
med säkerhet
och anpassar ____ sin kommunikation till syfte och sammanhang.
till viss del
till stor del
till stor del
Dessutom använder eleven olika typer av källor och gör ____ bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.
enkla
välgrundade
välgrundade och nyanserade