👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris: Faktatext

Skapad 2018-12-11 11:12 i Svanberga skola Norrtälje
Grundskola 7 – 9 Svenska

Faktatext

Underlag för bedömning saknas
Ännu ej uppnått
E
Uppvisat vissa delar på C-nivå, men är inte riktigt där än
C
Uppvisat vissa delar på A-nivå, men är inte riktigt där än
A
Innehåll
Innehållet passar i huvudsak som en faktatext.
Innehållet passar relativt väl som en faktatext.
Innehållet passar väl som en faktatext.
Innehåll
Eleven presenterar innehållet på ett enkelt sätt.
Eleven presenterar innehållet på ett utvecklat sätt.
Eleven presenterar innehållet på ett välutvecklat sätt.
Innehåll
Eleven gör ett försök till källhänvisning. Försöket till källhänvisning är infogat på ett i huvudsak fungerande sätt i texten.
Eleven använder relativt relevant information och anger källor på ett relativt väl fungerande sätt. Källorna är relativt väl infogade i texten.
Eleven använder relevant information och anger källor på ett väl fungerande sätt. Källorna är väl infogade i texten
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Texten är sammanhängande och har en relativt väl fungerande struktur.
Texten är sammanhängande och har en väl fungerande struktur.
Struktur
Textbindningen är enkel men fungerande.
Textbindningen är utvecklad.
Textbindningen är välutvecklad.
Språk, stil och skrivregler
Ordvalet uppvisar viss variation och passar i huvudsak i ett brev.
Ordvalet är varierat och passar relativt väl i ett brev.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar väl i ett brev.
Språk, stil och skrivregler
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Meningsbyggnaden är varierad och väl fungerande.
Språk, stil och skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.