Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht 18 Bedömningsmatris Bild åk 4-6

Skapad 2018-12-11 15:36 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Jä ht 17 Bedömningsmatris Bild åk 4-6 Järnåkraskolan
Grundskola 4 – 6 Bild

Mål i kursplanens syfte

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna utveckla sin förmåga att

1 BERÄTTA kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

2 SKAPA skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

3 SKAPA undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

4 TOLKA analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner

Rubrik 1

OM MATRISENS FÄLT INTE ÄR IFYLLDA ... kan det bero på två saker. Antingen har vi inte arbetat med förmågan ännu eller har eleven inte visat tillräckliga kunskaper. I det senare fallet skriver ämnesläraren en kommentar i kommentarsfältet nedan. Siffrorna till vänster i matrisen hänvisar till målen i kursplanens syfte ovan.
E
C
A
BERÄTTA (1)
Eleven kan framföra budskap och framställa berättande bilder med ...
ett enkelt bildspråk
ett utvecklat bildspråk
ett välutvecklat bildspråk
SKAPA (2&3)
Eleven kan använda några olika tekniker, verktyg och material, återanvända samtida eller historiska bilder samt kombinera några olika bildelement på ett ...
i huvudsak fungerande sätt
relativt väl fungerande sätt
väl fungerande, sätt
TOLKA (4)
Eleven kan resonera om bilder och koppla till egna erfarenheter samt andra verk och för då ...
enkla och till viss del underbyggda resonemang
utvecklade
och relativt väl underbyggda resonemang
välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: