👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 7-9 läsåret 2018-2019

Skapad 2018-12-11 18:41 i Toråsskolan 7-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Matematik

Begrepp

Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
>
>
>
Har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Använder dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper om matematiska begrepp. Använder dem i bekanta sammanhang på relativt väl fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Använder begreppen i nya sammanhang på väl fungerande sätt.
Kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.

Metod, Procedur, Räkna

Välja och använda lämpligen matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
>
>
>
Kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget.
Kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget.
Kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva metoder med god anpassning till sammanhanget.
Kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med gott resultat.
Kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat.

Problemlösning

Formulera/lösa matematiska problem samt värdera valda strategier och metoder
>
>
>
Kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt.
Kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt.
Kan välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Kan välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Kan välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemet karaktär.
Bidrar till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Formulerar enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Formulerar enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Bidrar till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Ger något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Ger några förslag på alternativa tillvägagångssätt.

Kommunikation

Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
>
>
>
Kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt.
Kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ändamålsenligt och effektivt sätt.
Använder matematiska uttrycksformer (t.ex. symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner) med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Använder matematiska uttrycksformer (t.ex. symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner) med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Använder matematiska uttrycksformer (t.ex. symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner) med god anpassning till syfte och sammanhang.

Resonemang

Föra och följa matematiska resonemang
>
>
>
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kan växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Kan växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklande resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Kan växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
För enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.