👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapskrav GRNENGB

Skapad 2018-12-12 09:26 i Vuxenutbildning Halmstad Halmstad
Vuxenutbildning Engelska

Kunskapskrav för Engelska nationell delkurs 2

F
E
C
A
Läsa
Eleven uppnår ej samtliga krav för E.
Eleven förstår det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Höra
Eleven uppnår ej samtliga krav för E.
Eleven förstår det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven förstår helheten och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Skriva
Både skriftlig framställning och interaktion
Eleven uppnår ej samtliga krav för E.
I skriftliga framställningar och interaktioner av olika slag formulerar eleven sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag formulerar eleven sig enkelt och relativt tydligt och till viss del sammanhängande. I skriftlig interaktion uttrycker eleven sig relativt tydligt och med ord, fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag formulerar eleven sig enkelt och relativt tydligt och relativt sammanhängande. I skriftlig interaktion uttrycker eleven sig tydligt och enkelt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Tala
Både muntlig framställning och interaktion
Eleven uppnår ej samtliga krav för E.
I muntliga framställningar av olika slag formulerar eleven sig enkelt och begripligt med enstaka fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag formulerar eleven sig enkelt och relativt tydligt och till viss del sammanhängande. I muntlig interaktion uttrycker eleven sig relativt tydligt och enkelt med ord, fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag formulerar eleven sig enkelt och relativt tydligt och relativt sammanhängande. I muntlig interaktion uttrycker eleven sig tydligt och enkelt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Ny rubrik

F
E
C
A