👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapskrav GRNENGC

Skapad 2018-12-12 09:44 i Vuxenutbildning Halmstad Halmstad
Vuxenutbildning Svenska som andraspråk

Kunskapskrav för Engelska nationell delkurs 3

F
E
C
A
Läsa
Eleven uppnår ej samtliga krav för E.
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om kända ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om kända ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven förstår såväl helhet som detaljer i enkla texter om kända ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Höra
Eleven uppnår ej samtliga krav för E.
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad engelska i lugnt tempo om kända ämnen.
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i enkel talad engelska i lugnt tempo om kända ämnen.
Eleven förstår såväl helhet som detaljer i enkel talad engelska i lugnt tempo om kända ämnen.
Skriva
Både skriftlig framställning och interaktion
Eleven uppnår ej samtliga krav för E.
I skriftliga framställningar av olika slag formulerar eleven sig enkelt, begripligt och till viss del sammanhängande. I skriftlig interaktion uttrycker eleven sig begripligt och enkelt.
I skriftliga framställningar av olika slag formulerar eleven sig enkelt, relativt varierat, tydligt och relativt sammanhängande. I skriftlig interaktion uttrycker eleven sig relativt tydligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar av olika slag formulerar eleven sig relativt varierat, tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. I skriftlig interaktion uttrycker eleven sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Tala
Både muntlig framställning och interaktion
Eleven uppnår ej samtliga krav för E.
I muntliga framställningar av olika slag formulerar eleven sig enkelt, begripligt och till viss del sammanhängande. I muntlig interaktion uttrycker eleven sig begripligt och enkelt.
I muntliga framställningar av olika slag formulerar eleven sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. I muntlig interaktion uttrycker eleven sig relativt tydligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga framställningar av olika slag formulerar eleven sig relativt varierat, tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. I muntlig interaktion uttrycker eleven sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

Ny rubrik

F
E
C
A