👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapskrav GRNENGD

Skapad 2018-12-12 10:09 i Vuxenutbildning Halmstad Halmstad
Vuxenutbildning Engelska

Kunskapskrav för Engelska nationell delkurs 4

F
E
C
A
Läsa
Eleven uppnår ej samtliga krav för E.
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven förstår såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Höra
Eleven uppnår ej samtliga krav för E.
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Eleven förstår såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Skriva
Både skriftlig framställning och interaktion
Eleven uppnår ej samtliga krav för E.
I skriftliga framställningar i olika genrer formulerar eleven sig enkelt, begripligt och till viss del sammanhängande. I skriftlig interaktion i olika sammanhang uttrycker eleven sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer formulerar eleven sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. I skriftlig interaktion i olika sammanhang uttrycker eleven sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer formulerar eleven sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig med även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. I skriftlig interaktion i olika sammanhang uttrycker eleven sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Tala
Både muntlig framställning och interaktion
Eleven uppnår ej samtliga krav för E.
I muntliga framställningar i olika genrer formulerar eleven sig enkelt, begripligt och till viss del sammanhängande. I muntlig interaktion i olika sammanhang uttrycker eleven sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga framställningar i olika genrer formulerar eleven sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. I muntlig interaktion i olika sammanhang uttrycker eleven sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntliga framställningar i olika genrer formulerar eleven sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig med även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. I muntlig interaktion i olika sammanhang uttrycker eleven sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

Ny rubrik

F
E
C
A