👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris: Muntlig framställning (Höstpratet)

Skapad 2018-12-13 12:07 i Svanberga skola Norrtälje
Grundskola 7 – 9 Svenska

Bedömningsmatris för ditt höstprat.

Underlag för bedömning saknas
Ännu ej uppnått
E
Uppvisat vissa delar på C-nivå, men är inte riktigt där än
C
Uppvisat vissa delar på A-nivå, men är inte riktigt där än
A
Förberedelser och innehåll
Eleven är i huvudsak förberedd.
Eleven är väl förberedd.
Eleven är väl förberedd.
Struktur
Inledning, röd tråd och avslutning
Framställningen är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Framförandet är någorlunda anpassat till tidsomfånget.
Framställningen är sammanhängande och har en relativt väl fungerande struktur. Framförandet är relativt väl anpassat till tidsomfånget.
Framställningen är sammanhängande och har en väl fungerande struktur. Framförandet är anpassat till tidsomfånget.
Språk och stil
Språket är begripligt, ordvalet uppvisar viss variation och passar i huvudsak i en muntlig framställning.
Språket är utvecklat, ordvalet är varierat och passar relativt väl i en muntlig framställning.
Språket är välutvecklat. Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar väl i en muntlig framställning. Ordvalet visar på stilistisk medvetenhet.
Framförande
Kroppsspråk, röst och kontakt med publiken
Framförandet sker med viss säkerhet och eleven gör försök till att etablera kontakt med åhörarna, med hjälp av till exempel blick eller kroppsspråk.
Framförandet sker med viss säkerhet och eleven etablerar kontakt med åhörarna, med hjälp av till exempel blick eller kroppsspråk.
Framförandet sker med säkerhet och eleven etablerar kontakt med åhörarna och förstärker innehållet, med hjälp av till exempel blick, kroppsspråk eller röstläge.