👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 7-9 SO - Grundsärskolan - Bedömningsstöd Vårby RO

Skapad 2018-12-13 20:22 i Vårbyskolan Huddinge
Kunskapskraven och förmågorna för SO i grundsärskolan, åk 7-9.
Grundsärskola 7 – 9 Samhällsorienterande ämnen
F
E
C
A
Sveriges historia
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Eleven kan bidra till resonemang om Sveriges historia från 1850 till nutid utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor.
Eleven kan föra enkla resonemang om Sveriges historia från 1850 till nutid utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om Sveriges historia från 1850 till nutid utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor.
Historiska händelser
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Med hjälp av tidslinjer visar eleven på historiska händelser och bidrar till resonemang om olika händelser och gestalter under tidsperioden vikingatid till frihetstid.
Med hjälp av tidslinjer visar eleven på historiska händelser och för enkla resonemang om olika händelser och gestalter under tidsperioden vikingatid till frihetstid.
Med hjälp av tidslinjer visar eleven på historiska händelser och för välutvecklade resonemang om olika händelser och gestalter under tidsperioden vikingatid till frihetstid.
Världskrigen
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Dessutom bidrar eleven till resonemang om orsaker till och följder av världskrigen samt om förtryck, folkfördrivningar och folkmord.
Dessutom för eleven delvis underbyggda resonemang om orsaker till och följder av världskrigen samt om förtryck, folkfördrivningar och folkmord.
Dessutom för eleven väl underbyggda resonemang om orsaker till och följder av världskrigen samt om förtryck, folkfördrivningar och folkmord.
Religionens betydelse
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Eleven kan medverka i att jämföra och beskriva religionens betydelse i Sverige från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt jämföra och beskriva religionens betydelse i Sverige från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt jämföra och beskriva religionens betydelse i Sverige från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
Världsreligionerna
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Vid jämförelser mellan kristendomen och några andra världsreligioner bidrar eleven till resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på likheter och olikheter.
Vid jämförelser mellan kristendomen och några andra världsreligioner för eleven enkla resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på likheter och olikheter.
Vid jämförelser mellan kristendomen och några andra världsreligioner för eleven välutvecklade resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på likheter och olikheter.
Livsfrågor
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven samtala om olika livsfrågor genom att bidra till att framföra och bemöta åsikter samt resonera om vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
Dessutom kan eleven samtala om olika livsfrågor genom att framföra och bemöta åsikter på ett delvis fungerande sätt och föra enkla resonemang om vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
Dessutom kan eleven samtala om olika livsfrågor genom att framföra och bemöta åsikter på ett väl fungerande sätt och föra välutvecklade resonemang om vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
Kartor & andra källor
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Eleven kan medverka i att använda kartor och andra källor för att visa på kontinenter och världshav samt platser och länder med betydelse för eleven.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt använda kartor och andra källor för att visa på kontinenter och världshav samt platser och länder med betydelse för eleven.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt använda kartor och andra källor för att visa på kontinenter och världshav samt platser och länder med betydelse för eleven.
Fältstudier
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Eleven medverkar också i att genomföra fältstudier och ger något exempel på en process som formar och förändrar jordytan.
Eleven genomför också fältstudier på ett delvis fungerande sätt och ger exempel på processer som formar och förändrar jordytan.
Eleven genomför också fältstudier på ett väl fungerande sätt och ger exempel på processer som formar och förändrar jordytan.
Förutsättningar i olika delar av världen
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Dessutom bidrar eleven till resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i olika delar av världen.
Dessutom för eleven enkla resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i olika delar av världen.
Dessutom för eleven välutvecklade resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i olika delar av världen.
Miljöfrågor
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
I samtal om globala miljöfrågor kan eleven bidra till att ge förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
I samtal om globala miljöfrågor kan eleven ge enkla och delvis underbyggda förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
I samtal om globala miljöfrågor kan eleven ge välutvecklade och väl underbyggda förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
Lagar & regler
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Eleven kan ge exempel på olika lagar och regler i samhället och bidrar till resonemang om varför de kan behövas.
Eleven kan ge exempel på lagar och regler i samhället och för enkla resonemang om varför de kan behövas.
Eleven kan ge exempel på lagar och regler i samhället och för välutvecklade resonemang om varför de kan behövas.
Politiska val och styrelsesätt
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Eleven kan också medverka i att beskriva politiska val och styrelsesätt i Sverige, mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunder.
Eleven kan också på ett delvis fungerande sätt beskriva politiska val och styrelsesätt i Sverige, mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunder.
Eleven kan också på ett väl fungerande sätt beskriva politiska val och styrelsesätt i Sverige, rättssystem, mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunder.
Nationella minoriteter
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Eleven berättar något om de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Eleven berättar något om de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Eleven berättar något om de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Yrken & verksamheter
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Dessutom ger eleven exempel på yrken och verksamheter i samhället och bidrar till resonemang om deras funktion.
Dessutom ger eleven exempel på yrken och verksamheter i samhället och för enkla resonemang om deras funktion.
Dessutom ger eleven exempel på yrken och verksamheter i samhället och för välutvecklade resonemang om deras funktion.
Hämta information
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Eleven kan medverka i att hämta information om samhället från olika källor och gör något eget övervägande vid resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt hämta information om samhället från olika källor och för då enkla och delvis underbyggda resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt hämta information om samhället från olika källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Ämnesspecifika ord, begrepp & symboler
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.