👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapsteori, FIOFIO01

Skapad 2018-12-14 16:28 i Sjödalsgymnasiet Huddinge
Gymnasieskola 3 Filosofi
E
C
A
Redogör för
Du redogör översiktligt för några frågor och teorier som gäller existens, kunskap, vetenskap.
Du redogör utförligt för flera frågor och teorier som gäller existens, kunskap, vetenskap.
Du redogör utförligt och nyanserat för flera frågor och teorier som gäller existens, kunskap, vetenskap.
Diskuterar
Du diskuterar översiktligt och med enkla argument några frågor och teorier som gäller existens, kunskap, vetenskap.
Du diskuterar utförligt och med välgrundade argument flera frågor och teorier som gäller existens, kunskap, vetenskap.
Du diskuterar utförligt och med välgrundade och nyanserade argument flera frågor och teorier som gäller existens, kunskap, vetenskap.
Jämför
Du gör enkla jämförelser mellan olika filosofiska teorier.
Du gör välgrundade jämförelser mellan olika filosofiska teorier.
Du gör välgrundade och nyanserade jämförelser mellan olika filosofiska teorier.
Använder begrepp
Du använder med viss säkerhet några relevanta filosofiska begrepp.
Du använder med viss säkerhet flera relevanta filosofiska begrepp.
Du använder med säkerhet flera relevanta filosofiska begrepp.
Identifierar frågor
Du identifierar med viss säkerhet filosofiska frågor och teorier som gäller existens, kunskap, vetenskap.
Du identifierar med viss säkerhet filosofiska frågor och teorier som gäller existens, kunskap, vetenskap.
Du identifierar med säkerhet filosofiska frågor samt gör välgrundade och nyanserade analyser av flera frågor och teorier som gäller existens, kunskap, vetenskap.
Analyserar frågor
Du gör enkla analyser av några frågor och teorier som gäller existens, kunskap, vetenskap.
Du gör välgrundade analyser av några frågor och teorier som gäl-ler existens, kunskap, vetenskap. Du formulerar sig självständigt i förhållande till valda källor.
Du gör välgrundade och nyanserade ana-lyser av flera frågor och teorier som gäller existens, kunskap, vetenskap. Du formulerar sig självständigt i förhållande till valda källor.
Förklarar
Dina analyser leder fram till enkla förklaringar av filosofiska frågor och teorier där några relevanta filosofiska begrepp används med viss säkerhet.
Dina analyser leder fram till välgrundade förklaringar av filosofiska frågor och teorier där flera relevanta filosofiska begrepp används med viss säkerhet.
Dina analyser leder fram till välgrundade och nyanserade förklaringar av filosofiska frågor och teorier där flera relevanta filosofiska begrepp används med säkerhet.
Upptäcker nya frågor
-
-
Utifrån dina analyser ställer du dessutom relevanta frågor och upptäcker nya relaterade frågor.
Tar ställning
Du tar ställning till filosofiska frågor och teorier genom att dra enkla slutsatser och värdera frågorna och teorierna med enkla omdömen.
Du tar ställning till filosofiska frågor och teorier genom att dra väl-grundade slutsatser och värdera frågorna och teorierna med enkla omdömen.
Du tar ställning till filosofiska frågor och teorier genom att dra väl-grundade och nyanserade slutsatser och värdera frågorna och teorierna med nyanserade omdömen.
Analyserar argumentation
Du urskiljer och förklarar med viss säkerhet språkliga nyanser och logisk argumentation i olika sammanhang.
Du urskiljer och förklarar med viss säkerhet språkliga nyanser och logisk argumentation i olika sammanhang.
Du urskiljer och förklarar med säkerhet språkliga nyanser och logisk argumentation i olika sammanhang.
Argumenterar
Du underbygger egna ställningstaganden i filosofiska frågor med enkla argument.
Du underbygger egna ställningstaganden i filosofiska frågor med välgrundade argument.
Du underbygger egna ställningstaganden i filosofiska frågor med välgrundade och nyanserade argument.