👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriftlig omdömesmatris Modersmål åk 2-3

Skapad 2018-12-16 10:23 i Norra skolan Oskarshamn
Arbetssätt och undervisning Text från LPP (tidsangivelser ex: v.43-45) Här sammanfattar läraren vad som gjorts under det aktuella arbetsområdet, vilka förmågor och begrepp som belysts. Det är dessa förmågor som bedöms i matrisen nedan. Används matrisen i åk 2 ska förmågorna som eleven utvecklat under arbetsområdet bedömas utifrån vad som är relevant för åk 2. Används matrisen i åk 3 ska förmågorna bedömas utifrån vad som är relevant för åk 3. Matrisen sammanfattar samtliga förmågor som ska utvecklas i modersmål. Andra uppgiftsspecifika matriser/avprickningsscheman kan ligga till grund för nedanstående bedömning.
Grundskola 2 – 3

Skriftlig omdömesmatris Modersmål åk 2-3

Att läsa och förstå på årskursanpassad nivå
Läser enstaka ord.
Läser enkla meningar på modersmålet.
Läser så att eleven själv och en person som talar modersmålet förstår.
Att samtala genom att använda ord och begrepp på årskursanpassad nivå
Lyssnar när andra samtalar.
Svarar på enkla frågor och ställer enkla frågor, samt använder enkla ord och begrepp.
Samtalar om vardagliga händelser, använder ord och begrepp, ställer frågor och framför egna åsikter.
Att skriva texter på årskursanpassad nivå
Skriver enstaka ord.
Skriver enkla meningar i modersmålets skrivriktning.
Skriver begripligt så att en person som talar modersmålet förstår efter en eller ett par genomläsningar. Använder vardagsnära ord och begrepp. Använder delvis grundläggande grammatiska regler.

Ny rubrik

120229 Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå som inte når godtagbara kunskaper. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningsnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå. Elevnära ord och begrepp= ord och begrepp som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. Text= skriftliga uttryck Uttrycket ”Grammatiska regler” i matrisen innefattar även stavning.