Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 1 Kunskapsöversikt, Hålta-Marstrands skola

Skapad 2018-12-17 08:50 i Hålta skola Kungälv
Grundskola 1 Svenska

Kunskapsöversikt Svenska åk 1

Pågående
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven
läser meningar i enkla, bekanta och elevnära texter
Eleven
använder ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt. Med stöd av bilder eller frågor uppmärksammar eleven när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
Eleven
visar läsförståelse som är begynnande genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt
Eleven
för enkla resonemang om tydligt framträdande innehåll och jämför detta med egna erfarenheter i samtal om texter som eleven lyssnat till
Eleven
skriver enkla texter med läslig handstil och på dator
Eleven
använder stor bokstav, punkt och frågetecken samt stavar ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter
Eleven
skriver berättande texter med tydlig inledning, handling och avslutning
Eleven
skriver enkla former av faktatexter, genom att återge grundläggande delar av informationen ur någon anvisad källa som eleven sökt information ur
Eleven
använder grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp så att innehållet klart framgår
Eleven
kombinerar sina texter med bilder så att budskapen förtydligas och förstärks
Eleven
ger enkla omdömen om sina egna och andras texter utifrån givna frågor
Eleven
bearbetar och förtydligar sina texter på ett enkelt sätt utifrån respons
Eleven
samtalar om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter
Eleven
berättar om vardagliga händelser och beskriver dem så att innehållet tydligt framgår
Eleven
ger och tar enkla muntliga instruktioner
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: