👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MODFRA03 Franska 3 Kursmatris

Skapad 2018-12-17 11:05 i Thorildsplans gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Centralt innehåll och kunskapskrav Fr 3
Gymnasieskola 1

Centralt innehåll och kunskapskrav Franska 3

Rubrik 1

Höra
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Förståelse
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i talat språk i lugnt tempo om kända ämnen.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i talat språk i lugnt tempo om kända ämnen.
Du förstår såväl helhet som detaljer i talat språk i lugnt tempo om kända ämnen.
Ny aspekt
Visa förståelse
Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer och genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer och genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer och genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Ny aspekt
Underlätta förståelse
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket väljer och använder du någon strategi för lyssnande.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket väljer och använder du i viss utsträckning strategier för lyssnande.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket väljer och använder du i viss utsträckning strategier för lyssnande.

Ny rubrik

Läsa
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt
Förståelse
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om kända ämnen.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om kända ämnen.
Du förstår såväl helhet som detaljer i enkla texter om kända ämnen.
Ny aspekt
Visa förståelse
Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer och genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer och genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer och genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Ny aspekt
Underlätta förståelse
För att underlätta din förståelse av innehållet i texterna väljer och använder du någon strategi för läsning.
För att underlätta din förståelse av innehållet i texterna väljer och använder du i viss utsträckning strategier för läsning.
För att underlätta din förståelse av innehållet i texterna väljer och använder du i viss utsträckning strategier för läsning.

Ny rubrik

Tala
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt
Nivå på formulering
I muntliga framställningar av olika slag och i interaktion formulerar du dig enkelt, begripligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag och i interaktion formulerar du dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga framställningar av olika slag och i interaktion formulerar du dig relativt varierat, tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt och med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Ny aspekt
Förbättringar
För att förtydliga och variera din kommunikation bearbetar du, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation bearbetar du, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation bearbetar du, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
Ny aspekt
Val av material
Du väljer talat språk från olika medier, och använder med viss relevans det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du väljer talat språk från olika medier, och använder på ett relevant sätt det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du väljer talat språk från olika medier, och använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Ny aspekt
Problemlösning
Du väljer och använder i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du väljer och använder fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du väljer och använder väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Ny rubrik

Skriva
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt
Nivå på formulering
I skriftliga framställningar av olika slag och i interaktion formulerar du dig enkelt, begripligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag och i interaktion formulerar du dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar av olika slag och i interaktion formulerar du dig relativt varierat, tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt och med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Ny aspekt
Förbättringar
För att förtydliga och variera din kommunikation bearbetar du, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation bearbetar du, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation bearbetar du, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
Ny aspekt
Val av material
Du väljer skrivet språk från olika medier, och använder med viss relevans det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du väljer skrivet språk från olika medier, och använder på ett relevant sätt det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du väljer skrivet språk från olika medier, och använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Ny aspekt
Problemlösning
Du väljer och använder i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du väljer och använder fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du väljer och använder väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.