Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa 1-3

Skapad 2018-12-17 11:43 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Grundskola F – 3 Idrott och hälsa

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Matrisen omfattar de arbetsområden som vi arbetar med under år F-3.
Matrisen baseras på delmomentsmatriser, därför vissa delar inte är iklickade då vi kommer att utföra dem på vårterminen.

Nivå 1
Nivå 2
.
Nivå 3
Nivå 4
.
Rörelse
Grovmotoriska grundformer (t.ex. krypa, åla, hoppa, springa)
Du har deltagit i för liten omfattning för att bli bedömd och behöver arbeta vidare för att nå nivå 2.
Du deltar i övningar och aktiviteter som tränar de grovmotoriska grundformerna. Du anpassar dina rörelser till viss del till aktiviteten.
Du behärskar de grovmotoriska grundformerna och deltar i övningar och aktiviteter som tränar dessa. Du anpassar dina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Du behärskar olika sammansatta grundformer och deltar i övningar och aktiviteter som tränar de grovmotoriska grundformerna. Du har god rörelseförmåga och anpassar dina rörelser väl till aktiviteten.
Du kan delta i: Lekar, spel och idrotter
Du har deltagit i för liten omfattning för att bli bedömd och behöver arbeta vidare för att nå nivå 2.
Du deltar vid olika rörelseaktiviter såväl inomhus som utomhus. Du försöker röra dig på ett sätt som passar det du gör.
Du deltar vid rörelseaktiviteter såväl inomhus som utomhus. Du rör dig på ett sätt som passar relativt väl till det du gör.
Du deltar vid rörelseaktiviteter såväl inomhus som utomhus. Du rör dig på ett sätt som passar väl till det du gör.
Dans och rörelse till musik
Du har deltagit i för liten omfattning för att bli bedömd och behöver arbeta vidare för att nå nivå 2.
Du deltar i lekar, danser och rörelser till musik. Du kan dansa och röra dig på ett enkelt sätt till musik.
Du deltar i lekar, danser och rörelser till musik. Du anpassar relativt väl dina rörelser till takt och rytm.
Du deltar i lekar, danser och rörelser till musik. Du anpassar dina rörelser väl till takt och rytm.
Hälsa och livsstil
Samtala om den egna fysiska förmågan.
Du har deltagit i för liten omfattning för att bli bedömd och behöver arbeta vidare för att nå nivå 2.
Du kan prata om vad du tänkte och kände när du idrottade eller ansträngde dig. Dina resonemang är enkla och till viss del underbyggda kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du kan prata om vad du tänkte och kände när du idrottade eller ansträngde dig. Dina resonemang är utvecklade och till viss del underbyggda kring hur aktiviterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du kan prata om vad du tänkte och kände när du idrottade eller ansträngde dig. Dina resonemang är välutvecklade och till viss del underbyggda kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Friluftsliv och utevistelse
Aktiviteter i natur och utemiljö.
Du har deltagit i för liten omfattning för att bli bedömd och behöver arbeta vidare för att nå nivå 2.
Du deltar i lekar och aktiviteter utomhus och försöker anpassa dig till väder och aktivitet.
Du deltar i lekar och aktiviteter utomhus och anpassar dig, dina kläder och utrustning efter väder och aktivitet.
Du deltar i lekar och aktiviteter utomhus och anpassar dig, dina kläder och utrustning väl efter väder och aktivitet.
Orientering
Du har deltagit i för liten omfattning för att bli bedömd och behöver arbeta vidare för att nå nivå 2.
Du kan hitta i kända miljöer med hjälp av enkla kartor.
Du kan med relativt god säkerhet hitta i kända miljöer med hjälp av enkla kartor.
Du kan med god säkerhet hitta i kända miljöer med hjälp av enkla kartor.
Allemansrättens grunder
Du har deltagit i för liten omfattning för att bli bedömd och behöver arbeta vidare för att nå nivå 2.
Du kan genomföra lekar och rörelser i natur- och utemiljö med allemansrätten som grund.
Du kan genomföra lekar och rörelser i natur- och utemiljö och visa på god kunskap om allemansrätten.
Du kan genomföra lekar och rörelser i natur- och utemiljö och visar på mycket god kunskap praktiskt och teoretiskt om allemansrätten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: