Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd Ht-2018 Andersbergsskolan

Skapad 2018-12-18 07:49 i Andersbergsskolan Halmstad
Grundskola 4 – 5 Slöjd
Du har nått delar av målet
Utvecklingsförslag
Du har nått målet
Du har nått målet och visat att du kan mer
Formge och framställa slöjdföremål
Du kan framställa enkla föremål i slöjden. Du kan formge enkla föremål i slöjden. Du kan följa enkla instruktioner.
Du behöver träna på att vara mer noggrann när du slöjdar.
Du kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Formge och framställa slöjdföremål
Du kan använda några handverktyg, redskap och maskiner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du behöver träna mer på att använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Formge och framställa slöjdföremål
Du kan arbeta utifrån erbjudet inspirationsmaterial.
Du behöver träna på att utveckla egna idéer.
Du kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som du själv har sökt upp.
Välja och motivera tillvägagångssätt
Du tänker på miljön när du väljer tillvägagångssätt. Du ger enkla motiveringar till dina val.
Du måste tänka på att inte slösa på material. Du behöver kunna förklara dina val av material.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer du tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till dina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer du tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till dina val.
Välja och motivera tillvägagångssätt
Under tiden du arbetar kommer du på och kan berätta hur du ska komma vidare i ditt arbete.
Du behöver träna på att komma på och kunna berätta hur du ska komma vidare i ditt arbete.
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativsom leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativsom leder framåt.
Analysera och värdera arbetsprocessen
Du kan ge enkla omdömen om hur du arbetat.
Du behöver träna på att förklara hur din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Du kan ge enkla omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Du kan ge välutvecklade omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck
Du kan ge dina slöjdsaker ett uttryck med hjälp av olika symboler, färg, form och material.
Du behöver träna på att förklara, med enkla ord, hur du tänkt.
Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material
Du tolkar slöjdföremålets uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: