👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

!700-talet revolutionernas tid

Skapad 2018-12-18 11:37 i Bromma gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Skrivning i revolutionernas tid.
Gymnasieskola 3

Skrivning i revolutionernas tid historia 1b

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv.
  • His  -
  • His  -
  • His  -
  • His  E
  • His  C
Eleven kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem.
Eleven kan utförligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med enkla omdömen sitt val
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med nyanserade omdömen sitt val.
Ny aspekt
Förloppen av förändringsprocesserna, orsaker och konsekvenser
Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Dessutom kan eleven utförligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser
Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Ny aspekt
Personer och deras inverkan på förändring
Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar översiktligt deras betydelse för olika skeenden
Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt deras betydelse för olika skeenden
Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt och nyanserat deras betydelse för olika skeenden
Ny aspekt
Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden.
Eleven ger enkla exempel på, och förklarar översiktligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden. Dessutom kan eleven dra några enkla slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
Eleven ger enkla exempel på, och förklarar utförligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden. Dessutom kan eleven dra några välgrundade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden
Eleven ger komplexa exempel på, och förklarar utförligt och nyanserat, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden samt argumenterar för och emot olika sätt att se på dessa samband. Dessutom kan eleven dra några välgrundade och nyanserade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden