👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En hållfast och lätt bro årskurs 6

Skapad 2018-12-18 13:08 i Tunabergsskolan Uppsala
Dokumentation och genomförandet av en hållfast och lätt hängbro, sned kabel bro eller valvbro.Inklusive ritning.Bron ska hålla sig inom en viss budget.
Grundskola 6 Teknik

Dokumentation och genomförandet av en hållfast och lätt hängbro, sned kabel bro eller valvbro.Inklusive ritning.

F
E
C
A
Tekniska lösningar
 • Tk  E 6
 • Tk  E 6
 • Tk  C 6
 • Tk  C 6
 • Tk  A 6
 • Tk  A 6
Du deltar inte tillräcklig i diskussioner om tekniska lösningar och bidrar inte tillräcklig till de tekniska lösningarna.Du använder och tar inte hand om utrustningen på ett väl fungerande sätt.
Du använder och tar hand om utrustning enligt instruktion och på ett säkert sätt. Du är prövande i utförandet av uppgiften . Du bidrar med förslag till lösningar.
Som i E. Du har ett utvecklat och vant handlag med utrustningen och utförandet av uppgiften.Du beskriver väl hur delarna i konstruktionen ska samverka.
Som C. Du kan instruera andra i användningen av utrustningen på ett välutvecklat och korrekt sätt. Du har en mycket god förståelse för hur delarna i utrustningen och delarna i konstruktionen ska samverka för ett önskat resultat.
Genomförande
 • Tk  E 6
 • Tk  E 6
 • Tk  C 6
Du deltar inte tillräcklig aktiv i genomförandet av konstruktionen och omprövande av olika lösningar.
Du deltar i genomförandet av konstruktionen efter individuell instruktion av lärare och klasskamrater.Du deltar i omprövande av olika lösningar.
Du deltar aktivt och självständig i genomförandet av konstruktionen i god samarbete med din grupp. Dokumentationen visar på utvecklandet av flera olika lösningar och omprövande av lösningar.
Du tar ett aktivt ansvar för att konstruktionen blir genomfört enligt instruktion och leder din grupp i arbetet. Dokumentationen visar på utvecklandet av flera olika lösningar och omprövande av lösningar.
Formulera och välja alternativ
 • Tk  E 6
 • Tk  C 6
 • Tk  A 6
Du deltar inte tillräcklig aktiv i diskussionerna kring olika konstruktions alternativ.
Du bidrar med enkla konstruktionsalternativ i samarbete med lärare och arbetsgruppen.
Du bidrar självständig med konstruktionsalternativ som bidrar till att bron blir lätt och stabil.
Du formulera välmotiverade ( varför) konstruktionsalternativ för en lätt och hållfast bro.
Dokumentation inklusive tabeller
 • Tk  E 6
 • Tk  C 6
 • Tk  A 6
Ingen eller mycket ofullständig rapport. Det inkluderar också när rapporten inte kan läsas.
Du har skrivit en enkel rapport med en enkel tekniskt ritning återgett från sidan med några dimensioner.
Du har självständigt skrivit din rapport med nästan alla delar i korrekt form. Du har inkluderat och en teknisk ritning med minst två synvinklar.
Som i C Du skriver en välutvecklat lättläst rapport med alla delar i korrekt form samt tekniska ritningar med angett skala och väldokumenterade dimensioner.