👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska 6 Bedömningsmatris HT18

Skapad 2018-12-18 22:15 i Torpskolan Lerum
En övergripande bedömningsmatris kopplad till kunskapskraven i ämnet spanska.
Grundskola 6 Moderna språk - språkval

En övergripande bedömningsmatris kopplad till kunskapskraven i ämnet spanska.

Nivå F
Eleven når inte kunskapskraven för nivå E
Nivå E
Nivå D
Betygen D innebär att kunskapskraven för nivå E och övervägande av nivå C är uppfyllda
Nivå C
Nivå B
Betygen B innebär att kunskapskraven för nivå C och övervägande av nivå A är uppfyllda
Nivå A
Förstå tal
Eleven når inte kunskapskraven för nivå E
Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen.
Betygen D innebär att kunskapskraven för nivå E och övervägande av nivå C är uppfyllda
Eleven kan förstå enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen.
Betygen B innebär att kunskapskraven för nivå C och övervägande av nivå A är uppfyllda
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen.
Förstå text
Eleven når inte kunskapskraven för nivå E
Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i enkla texter om välbekanta ämnen.
Betygen D innebär att kunskapskraven för nivå E och övervägande av nivå C är uppfyllda
Eleven kan förstå enkla ord och fraser i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
Betygen B innebär att kunskapskraven för nivå C och övervägande av nivå A är uppfyllda
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
Formulera sig i skrift
Eleven når inte kunskapskraven för nivå E
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka ord och fraser.
Betygen D innebär att kunskapskraven för nivå E och övervägande av nivå C är uppfyllda
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
Betygen B innebär att kunskapskraven för nivå C och övervägande av nivå A är uppfyllda
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.