👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språklig variation

Skapad 2018-12-19 13:28 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
SPRÅKLIG VARIATION
Du gör enkla reflektioner över hur språklig variation hänger samman med vem som talar och hur situationen som samtalet äger rum i ser ut. Du kan ge exempel på hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet. Du resonerar på en övergripande nivå om attityder till någon form av språklig variation.
Du gör välgrundade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation. Du ger exempel på och diskutera hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet. Dessutom resonerar du översiktligt, utifrån några olika perspektiv, om attityder till några olika former av språklig variation.
Du kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation. Du ger exempel på och diskuterar med olika perspektiv hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet. Du resonerar utförligt, utifrån flera olika perspektiv, om attityder till flera olika former av språklig variation.
SKRIVFÖRMÅGA
Du skriver en text som är sammanhängande och begripliga samt till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Du kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Du skriver en text som är sammanhängande och begripliga samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar. Du kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat.
Du skriver en text som är sammanhängande, begripliga och väldisponerade samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar. Du kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.