👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Generell förmågematris

Skapad 2018-12-19 14:27 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola 1
Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Begpreppsförmåga
Hur väl eleven förstår vad som ska göras och när.
Procedurförmåga
Hur väl eleven utför beräkningar och väljer lämpligt tillvägagångssätt.
Problemlösningsförmåga
Hur väl eleven tolkar, analyserar och löser uppgifter där det inte är givet på förhand vilken metod som ska användas
Modelleringsförmåga
Hur väl eleven formulerar en matematisk beskrivning eller använder en redan färdig modell för att lösa ett matematiskt problem.
Resonemangsförmåga
Hur väl eleven testar, föreslår, förutsäger, gissar, ifrågasätter, förklarar, finner mönster, generaliserar eller argumenterar med hjälp av matematiska metoder och begrepp.
Kommunikationsförmåga
Hur väl eleven kommunicerar med hjälp av termer, symboler, tabeller, grafer, gestaltningar och modeller samt hur väl eleven anpassar sin kommunikation till sammanhanget