👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik, 7-9 ht 2018

Skapad 2018-12-19 20:46 i Ugglums skola 5-9 Partille
En generell matris i Fysik för åk 7-9 där förmågorna beskrivs med egna ord, men kunskapskraven är ordagrant återgivna från LGR 11
Grundskola 7 – 9 Fysik

En allmän matris där alla förmågor i fysikämnet beskrivs

Förmåga 1

Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle
Ännu ej uppnått E
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
KK 2
Att ställa frågor och argumentera i diskussioner
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som TILL VISS DEL FÖR diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som FÖR diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som FÖR diskussionerna framåt och FÖRDJUPAR ELLER BREDDAR DEM.
KK 3
Att söka information och resonera kring dess trovärdighet
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för ENKLA OCH TILL VISS DEL underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för UTVECKLADE OCH RELATIVT VÄL underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för VÄLUTVECKLADE OCH VÄL underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
KK 4
Att kunna använda informationen i diskussioner, texter och andra framställningar
Eleven kan använda informationen på ett I HUVUDSAK fungerande sätt i diskussioner och för att skapa ENKLA texter och andra framställningar med VISS anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett RELATIVT VÄL fungerande sätt i diskussioner och för att skapa UTVECKLADE texter och andra framställningar med RELATIVT GOD anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett VÄL fungerande sätt i diskussioner och för att skapa VÄLUTVECKLADE texter och andra framställningar med GOD anpassning till syfte och målgrupp.

Förmåga 2

Genomföra systematiska undersökningar i fysik
Ännu ej uppnått E
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
KK 7
Att dra slutsatser av dina resultat
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då ENKLA slutsatser med VISS koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då UTVECKLADE slutsatser med RELATIVT GOD koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då VÄLUTVECKLADE slutsatser med GOD koppling till fysikaliska modeller och teorier.

Förmåga 3

Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
Ännu ej uppnått E
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
KK 11
Att resonera och visa på fysikaliska samband i vardagslivet och samhället
Eleven kan föra ENKLA OCH TILL VISS DEL underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på ENKELT IDENTIFIERBARA fysikaliska samband.
Eleven kan föra UTVECKLADE OCH RELATIVT VÄL underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på FÖRHÅLLANDEVIS KOMPLEXA fysikaliska samband.
Eleven kan föra VÄLUTVECKLADE OCH VÄL underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på KOMPLEXA fysikaliska samband.
KK 12
Att förklara partiklar och strålning
Eleven använder fysikaliska modeller på ett I HUVUDSAK fungerande sätt för att BESKRIVA OCH GE EXEMPEL PÅ partiklar och strålning.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett RELATIVT VÄL fungerande sätt för att FÖRKLARA OCH VISA PÅ SAMBAND KRING partiklar och strålning.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett VÄL fungerande sätt för att FÖRKLARA OCH GENERALISERA KRING partiklar och strålning.
KK 14
Att känna till naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse
Eleven kan GE EXEMPEL PÅ OCH BESKRIVA några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan FÖRKLARA OCH VISA PÅ SAMBAND MELLAN några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan FÖRKLARA OCH GENERALISERA kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.