👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Miljö och livsstil åk 7 - Spånga

Skapad 2018-12-20 09:08 i Spånga grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Hem- och konsumentkunskap

Matris hem- och konsumentkunskap HKK

E
C
A
PLANERA
Du planerar och tillagar måltider och genomför andra uppgifter som förekommer i ett hem.
Med handledning tillagar och utför du uppgifter utan genom- tänkt strategi och planering
Med viss handledning tar du också egna beslut och för arbetsprocessen framåt
Du kan självständigt föra arbetsprocessen framåt och tar egna initiativ samt slutför med ansvar
HANTERA
I arbetet använder du metoder, livsmedel och utrustning.
Med handledning väljer du lämpliga metoder, livsmedel och utrustning för uppgiften
Med viss handledning väljer du lämpliga metoder, livsmedel och utrustning för uppgiften. Du har förmåga att lösa problem som kan uppstå
I arbetet kan du använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande . Du visar skicklighet och har förmåga att lösa problem som kan uppstå på ett kreativt sätt
HANTERA
Du väljer tillvägagångssätt och ger motiveringar till dina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö (H-E-M)
Du kan motivera i ett led ur någon av aspekterna H-E-M
Du kan motivera i flera led ur minst två av aspekterna H-E-M
Du kan motivera och dra egna slutsatser i flera led ur alla aspekterna H-E-M
VÄRDERA
Du ger omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Du ger ett kortfattat och enkelt omdöme om arbetsprocessen och resultatet
Du ger omdömen om arbetsprocessen och till vissa val och/eller resultat
Du ger omdömen om arbetsprocessen och resultatet med förklaringar till val och resultat
VÄRDERA
Du resonerar om varierade och balanserade måltider.
Du för ett kortfattat och enkelt resonemang, i ett led, om olika måltider
Du för ett resonemang i några led, om olika måltider
Du för resonemang om olika måltider i flera led
VÄRDERA
Du resonerar kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur det man köper och det man gör i ett hem påverkar en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling
Du kan diskutera och resonera på ett utvecklat sätt, i några led, hur det man köper och det man gör i ett hem påverkar en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Du kan diskutera, resonera och dra egna slutsatser på ett välutvecklat sätt, i flera led, hur det man köper och det man gör i ett hem påverkar en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
VÄRDERA
Du beskriver och resonerar om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ger exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Du kan enkelt beskriva dina rättigheter och skyldigheter som konsument i olika situationer
Du kan beskriva dina rättigheter och skyldigheter som konsument i olika situationer och resonera kring det i några led
Du kan beskriva dina rättigheter och skyldigheter som konsument i olika situationer på ett väl utvecklat sätt och resonera kring det i flera led