👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 6

Skapad 2019-01-01 11:47 i Husbygårdsskolan F-9 Stockholm Grundskolor
Bedömningsmatris för engelska
Grundskola 4 – 6

Centralt Innehåll

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används. Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar. Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter. Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift. Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
 • En  4-6   Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  4-6   Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  4-6   Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  4-6   Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
 • En  4-6   Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  4-6   Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
A
C
E
F
Hörförståelse
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Du förstår innehållet i talad engelska Du visar det genom att utförligt återberätta på engelska eller genom att svara utförligt på frågor muntligt eller skriftligt
Du förstår det mesta av innehållet i tydligt talad, engelska i lugnt tempo. Du visar det genom att återberätta på engelska eller genom att svara på frågor muntligt eller skriftligt
Du förstår det mesta av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo. Du visar det genom att enkelt återberätta på engelska eller genom att svara enkelt på frågor muntligt eller skriftligt
Du förstår en liten del av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo. Du visar det genom att enkelt återberätta på engelska eller genom att svara enkelt på frågor muntligt eller skriftlig
Läsa
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Du kan förstå innehållet i texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar det genom att utförligt återberätta på engelska eller genom att svara utförligt på frågor muntligt eller skriftligt
Du kan förstå innehållet i texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar det genom att återberätta på engelska eller genom att svara på frågor muntligt eller skriftligt
Du kan förstå det viktigaste av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar det genom att enkelt återberätta på engelska eller genom att svara enkelt på frågor muntligt eller skriftligt
Du kan förstå en liten del av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar det genom att enkelt återberätta på engelska eller genom att svara enkelt på frågor muntligt eller skriftligt
Tala och redovisa
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
I redovisningar och samtal på engelska är det mycket lätt att förstå dig. Du har rätt uttal och meningsbyggnad samt talar med flyt Du har ett stort ordförråd med många specialord. Du pratar bara engelska
I redovisningar och samtal på engelska är det lätt att förstå dig. Du har rätt uttal och meningsbyggnad Du har ett ordförråd med en del specialord Du pratar bara engelska
I redovisningar och samtal på engelska går det att förstå dig. Du har oftast rätt uttal och meningsbyggnad Du har ett enkelt men tillräckligt ordförråd Du pratar bara engelska
I redovisningar och samtal på engelska är det svårt att förstå dig. Du har ibland rätt uttal och meningsbyggnad Du har mycket enkelt ordförråd Du blandar svenska och engelska
Skriva
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Dina texter är mycket lätta att förstå Du har ett stort ordförråd som räcker för ämnet och som gör texten intressant att läsa. Du stavar de orden rätt. Du har rätt tempus Du skriver meningar med rätt ordföljd och grammatik.
Dina texter är lätta att förstå Du har ett utökat ordförråd som räcker för ämnet. Du stavar orden rätt. Du har rätt tempus Du skriver de flesta meningarna med rätt ordföljd och grammatik.
Dina texter går att förstå utan att läsaren behöver läsa om texten. Du har ett ordförråd som räcker för ämnet. Du stavar de flesta orden rätt. Du har oftast rätt tempus Du skriver med enkla meningar.
för att förstå dina texter måste läsaren läsa om många gånger. Du har ett ordförråd som inte räcker för ämnet. Du blandar engelska och svenska Du stavar få ord rätt. Du har oftast inte rätt tempus Du skriver inte hela meningar
Jämföra
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Du kan berätta mycket om hur man lever i ett engelsktalande land Du kan berätta många fakta om många ämnen tex samhället, traditioner, mat, historia mm Du kan göra en utvecklad jämförelse med ditt eget liv.
Du kan berätta flera saker om hur man lever i ett engelsktalande land Du kan berätta flera fakta om flera ämnen tex samhället, traditioner, mat mm Du kan göra en jämförelse med ditt eget liv.
Du kan berätta en del om hur man lever i ett engelsktalande land Du kan berätta några fakta om flera ämnen tex samhället, traditioner, mat mm Du kan göra en enkel jämförelse med ditt eget liv.
Du kan berätta mycket lite om hur man lever i ett engelsktalande land Du kan bara berätta enstaka fakta om samhället, traditioner, mat mm Du kan inte göra en enkel jämförelse med ditt eget liv.