👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MATMAT02b mall

Skapad 2019-01-02 13:45 i CFL Söderhamn Hälsinglands Utbildningsförbund, VUX
Gymnasieskola 2
Godkända kunskaper
Mer än godkända kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Begrepp
Beskriva innebörden av centrala innehåll med representationer Beskriva samband mellan begreppen Växla mellan olika representationer Använda begrepp och samband mellan begrepp för att lösa problem och problemsituationer i karaktärsämnena
. . Översiktligt Några Översiktligt Viss säkerhet I bekanta situationer
. . Utförligt Några Utförligt Viss säkerhet
. . Utförligt Flera Utförligt Säkerhet
Procedur
Hantera procedurer Lösa uppgifter av standardkaraktär, både utan och med digitala verktyg
.. Några enkla Viss säkerhet
. Flera Säkerhet
.. Flera Säkerhet och på ett effektivt sätt
Problemlösning
Formulera, analysera och lösa matematiska problem Problemen inkluderar begrepp och kräver tolkningar
.. Enkel karaktär Ett fåtal Enkla
.. Flera Avancerade
. Komplex karaktär Flera Avancerade Upptäcker generella samband som presenteras med symbolisk algebra
Modellering
Gör om realistiska problemsituationer till matematiska formuleringar Utvärdera resultatets rimlighet samt valda modeller, strategier och metoder
.. Tillämpar givna modeller Med enkla omdömen
. Välja och tillämpa matematiska modeller Med enkla omdömen och alternativ till dem
.. Välja, tillämpa och anpassa matematiska modeller Med nyanserade omdömen och alternativ till dem
Resonemang
Föra resonemang Värdera egna och andras resonemang, samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden
. Enkla Enkla omdömen
. Välgrundade Nyanserade omdömen
.. Välgrundade och nyanserade Nyanserade omdömen vidareutveckla egna och andras resonemang
Kommunikation
Uttrycka sig i tal, skrift och handling Använda matematiska symboler och andra representation
.. Viss säkerhet Inslag
.. Viss säkerhet Använder Viss anpassning till syfte och situation
.. Säkerhet Använder God anpassning till syfte och situation
Relevans
Genom att ge exempel relatera något i kursens innehåll till dess betydelse inom andra ämnen, yrkesliv, samhällsliv och matematikens kulturhistoria Föra resonemang om exemplens relevans
.. Enkla
.. Välgrundade
.. Välgrundade och nyanserade