👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alfred Nobels liv, uppfinningar och gärningar

Skapad 2019-01-03 14:10 i Trönningeskolan Halmstad
Grundskola 6 Fysik Svenska Kemi Biologi

V2-5 jobbar vi med Alfred Nobel i NO och svenska.
Vi tittar först på en film och skriver stödord om Alfred Nobel.
Sedan jämför du dina stödord med kamraters och börjar efter det att skriva din faktatext.
Efter att din faktatext har blivit kamratbedömd lämna du in den på Google Classroom.
Onsdag v 7 har vi en muntlig diskussion i grupper om vilken betydelse Alfred Nobels uppfinningar och gärningar har och har haft för människan, välden och samhället (människors levnadsvillkor).
Vi jobbar i Google Classroom på lektioner.

E
C
A
NO
Eleven har grundläggande kunskaper i området och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av ämnes begrepp.
Eleven har goda kunskaper i området och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av ämnesbegrepp
Eleven har mycket goda kunskaper i området och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av ämnesbegrepp.
NO
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Svenska
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet
Svenska
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Svenska
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.