Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Österslättsskolans språk åk 6

Skapad 2019-01-07 10:06 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 6 Moderna språk - språkval

Långsiktiga mål.

Elevens utvecklingsmöjligheter utifrån kunskapskraven för att beskriva vad eleven kan/ kan utveckla.

Extra insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa och Förstå
Förstå och tolka innehållet i olika slags texter
Du behöver träna på att utveckla din läsförståelse.
Du läser enkla ord samt fraser och visar att du förstår.
Du läser och visar att du förstår enkla meningar i en text.
Du läser och visar att du förstår det mesta av innehållet i olika texter.
Skriva
Formulera sig och kommunicera i skrift
Du behöver utveckla din förmåga att formulera dig enkelt och tydligt när du skriver.
Du skriver enkla ord och meningar på ett i stort sett godtagbart sätt.
Du skriver enkla ord och meningar på ett begripligt sätt.
Du skriver längre texter på ett tydligt och fullt begripligt sätt.
Tala
Formulera sig och kommunicera i tal
Du behöver utveckla din förmåga att uttrycka dig enkelt och tydligt när du pratar.
Du använder och uttalar enkla ord på ett i stort sett godtagbart sätt.
Du använder och uttalar enkla ord och meningar för att göra dig förstådd på ett begripligt sätt.
Du uttalar ord och meningar med flyt och försöker också att skapa egna fraser.
Lyssna och Förstå
Förstå och tolka innehållet i talat språk
Du behöver utveckla din hörförståelse och din förmåga att redogöra för innehållet i talat språk.
Du visar att du förstår enkla ord och fraser.
Du visar att du förstår ord och meningar.
Du visar att du förstår olika texter.
Kännedom om språkområde
Reflektera över realia och kulturella företeelser.
Du behöver utveckla din kännedom om länder där språket talas.
Du känner till vissa fakta om länder där språket talas.
Du känner till vissa fakta om länder där språket talas.
Du känner till ingående fakta om länder där språket talas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: