Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris Tyska

Skapad 2019-01-09 10:48 i Årstaskolan Stockholm Grundskolor
I matrisen ser du hur du ligger till i moderna språk. Bedömningen är grundad på de arbetsområden som vi arbetat med hittills. I vissa fall kan mer än en nivå vara markerad och detta betyder att du har presterat på olika nivåer i olika arbetsområden. Vissa fält är ev. inte ifyllda. Det beror på att området ännu inte behandlats eller är under pågående process. Nivå 1 innebär att du inte når målen utan måste arbeta extra med denna förmåga.
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval

Reception - Höra och läsa

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå 4
Hörförståelse
Du förstår mycket lite av det du hör och kan därför inte redogöra för eller återberätta det du hört.
Du har uppfattat och förstått det mest väsentliga av det du hört. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
Du har uppfattat och förstått det huvudsakliga innehållet och även en del tydliga detaljer i det du hört. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet och detaljer.
Du har uppfattat och förstått både helheten och flertalet väsentliga detaljer av det du hört. Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer.
Läsförståelse
Du förstår mycket lite av vad du läser och kan därmed inte redogöra eller återberätta det du läst.
Du har uppfattat och förstått det mest väsentliga av det du läst. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
Du har uppfattat och förstått det huvudsakliga innehållet och även en del tydliga detaljer i det du läst. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet och detaljer.
Du har uppfattat och förstått både helheten och flertalet väsentliga detaljer av det du läst. Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer.
Receptiva strategier

Produktion - Tala och skriva

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå 4
Muntlig framställning
Du har svårigheter med att prata tyska då du ska presentera, sammanfatta eller återge någonting. Du har ett begränsat ordförråd och kan inte formulera dig i meningar.
Du pratar på ett enkelt sätt och kan uttrycka dig med både fraser och meningar då du ska presentera, sammanfatta eller återge någonting. Även om det du säger inte är helt korrekt kan de som lyssnar ändå uppfatta vad du pratar om.
Du pratar på ett enkelt, men ganska tydligt, sätt då du ska presentera, sammanfatta eller återge någonting. Du talar till viss del sammanhängande. För den du talar med är det i de flesta fall tydligt vad du säger.
Du pratar på ett enkelt men tydligt sätt då du ska presentera, sammanfatta eller återge någonting. Du kan binda ihop dina meningar och därmed prata ganska sammanhängande.
Skriftlig framställning
Du har svårigheter med att skriva meningar på tyska. Du har ett begränsat ordförråd och gör dig inte helt förstådd. De många grammatiska felen gör det svårt för läsaren att förstå din text.
Du skriver enkla meningar och kan också använda vissa fraser. Dina texter går att förstå även om de innehåller en del grammatiska fel.
Du skriver enkla men tydliga meningar som innehåller färre grammatiska fel som stör läsarens förståelse av texten. Texten är i de flesta fall ganska tydlig och är till viss del sammanhängande.
Du skriver enkla och tydliga meningar med få grammatiska fel. Texten är i de flesta fall tydlig och har ett sammanhang då du visar att du kan uttrycka dig även i längre, sammanhängande meningar.
Muntlig och skriftlig interaktion
Samtal och dialoger i muntlig och skriftlig form.
Du har svårigheter med att prata/skriva med någon annan på tyska. Du kan inte formulera dig och du förstår inte den som du pratar/skriver med.
Du uttrycker dig enkelt med ord, fraser och meningar. Den du talar/skriver med förstår dig i de allra flesta fall.
Du uttrycker dig enkelt och ganska tydligt med ord, fraser och meningar. Den du pratar med förstår dig.
Du uttrycker dig enkelt med ord, fraser och meningar. Det du säger är till viss del anpassat efter situationen och mottagaren. Den du pratar med förstår dig tydligt.
Produktiva strategier
Strategier som hjälper produktionen. T.ex omformuleringar
Du saknar språkliga strategier som gör att du inte kommer förbi de svårigheter som kan uppstå i talat och skrivet språk.

Realia och informationssökning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå 4
Realia
Du kan ännu inte kommentera några företeelser där målspråket används, samt göra jämförelser.
Du kan med stöd kommentera några företeelser i områden där språket används. Du kan med stöd göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kan enkelt kommentera några företeelser i områden där språket används. Du kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kan översiktligt kommentera några företeelser i områden där språket används. Du kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Informationssökning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: