Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapsmatris Bild åk 6

Skapad 2019-01-15 10:24 i Arbråskolan F-9 Bollnäs
Grundskola 6 Bild
Insats krävs
E
C
A
Bildspråk
Berätta, informera och instruera med bilder
Du skapar enkla bilder men budskapet går inte riktigt fram.
Du kan skapa enkla bilder som berättar och visar vad någon varit med om och vad någon tycker. Dina bilder behöver ofta lite förklaring.
Du kan skapa bilder med ganska god teknik som berättar och visar vad någon varit med om och vad någon tycker. Din personliga stil är under utveckling. Budskapet i dina bilder är tydligt.
Du kan skapa bilder med genomgående hög teknisk kvalitet som berättar och visar vad någon varit med om och vad någon tycker. Du har hittat en personlig stil som du finslipar. Budskapet i dina bilder är tydligt på ett mycket bra sätt som många förstår.
Tekniker och Materiel
Använda olika tekniker och material
Du visar ovana att hantera material, verktyg och tekniker och behöver träna mer.
Du visar förmåga att använda teknik, material och verktyg på ett grundläggande sätt men behöver träna mer för att kunna visa hur de tillsammans kan skapa olika uttryck.
Du visar att du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett varierat sätt för att skapa olika uttryck i dina bilder.
Du visar på ett varierat sätt att du kan använda olika tekniker, material och verktyg och med många idéer för att skapa olika uttryck i dina bilder. Du prövar också på ett varierat och idérikt sätt hur de kan användas tillsammans för att skapa olika uttryck.
Komponera bilder
Sätta ihop linjer, former och färger samt rum, nyanser och strukturer. (bildelement)
Du behöver mycket hjälp att sätta ihop bilder och göra placeringar på bildytan.
Du kan sätta ihop ett par olika bildelement på ett ganska bra sätt i dina bilder.
Du kan sätta ihop olika bildelement på ett bra sätt i dina bilder och du skapar bilder med olika djup.
Du kan sätta ihop olika bildelement på ett mycket bra och kreativt sätt och du skapar bilder med olika djup och överskärningar.
Idéskapande
Komma på egna idéer och göra variationer. Experimenterande med material och verktyg.
Du prövar sällan nya sätt att skapa med bildelement, komposition eller verktyg och material.
Du använder mest andras idéer genom att rita av både nya och gamla bilder. Du gör försök till att använda bilder som inspiration i ditt skapande men behöver hjälp.
Genom att titta på andras bilder kan du utveckla egna idéer med att använda olika bildelement och komposition. Du behöver lite hjälp ibland.
Du kan utveckla egna idéer genom att titta på flera nya och gamla bilder. Du använder bildelement och komposition på nya och oväntade sätt genom att experimentera som ger arbetet en personlig prägel. Du arbetar självständigt.
Arbetssätt
Följa instruktioner och arbeta självständigt
Du behöver mycket hjälp, inspiration och råd men kommer ändå inte igång med uppgiften.
Du behöver vägledning men kan hjälpa till med att ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt arbete går framåt. Du kan följa instruktioner ett steg i taget.
Du kan själv ge några förslag och välja arbetssätt som leder ditt arbete framåt men du behöver lite hjälp ibland. Du kan följa instruktioner i flera steg.
Du kan själv ge förslag på och välja arbetssätt som du också modifierar vilket leder ditt arbete framåt. Du visar att du kan och vågar fullfölja dina idéer. Du följer och utmanar instruktioner självständigt.
Redovisning
Du följer instruktioner och håller tidsplanen. Du lägger ner tid och engagemang i bilderna
Du behöver öva på din uthållighet i ditt skapande. Du kan sällan redovisa dina arbeten.
Du blir klar med bilden inom rimlig tid men skulle nå högre resultat om du lade mer tid på den. Du kan redovisa dina bilder med handledning.
Du blir klar med dina bilder inom tidsplanen och strävar efter att den blir klar överallt. Du kan anpassa din redovisning självständigt efter vad du vill uttrycka och det aktuella sammanhangen på ett bra sätt.
Du blir klar inom tidsplanen och bilden är genomarbetad. Du redovisar dina arbeten självständigt och kan anpassa redovisningen till vad du vill säga och sammanhang på ett mycket bra sätt.
Utvärdering
Berätta, analysera och reflektera om arbetet
Du har svårt att berätta om vad du gjort.
Du kan på ett enkelt och kort sätt berätta vad du gjort och hur ditt arbete blev.
Du kan berätta om vad du gjort och hur ditt arbete blev med flera reflektioner och dra en slutsats.
Du kan berätta och dra slutsatser om vad du gjort och hur ditt arbete blev. Du kan förklara hur dina val av teknik och bildstil har påverkat dina bilders uttryck.
Bildanalys
Tolka bilder och föra diskussioner kring dessa.
Du kan göra enkla beskrivningar av bilder och verk från förr och nu men har svårt för att använda ord som tillhör ämnet. Du har svårt för att beskriva och tolka bildernas betydelse, syfte och hur de fungerar i olika sammanhang.
Du kan göra enkla beskrivningar av bilder från förr och nu , hur de hänger ihop med dina erfarenheter och händelser i omvärlden och du använder några få ord som tillhör ämnet. Du kan beskriva och tolka bildernas betydelse, syfte och hur de fungerar i olika sammanhang på ett enkelt sätt.
Du kan göra bildanalyser och tolkningar som innehåller egna slutsatser som är utvecklade och ganska väl underbyggda genom att använda flera ord och begrepp som tillhör ämnet. Du visar en ganska bra förståelse hur färg, komposition, text mm har för betydelse och kan beskriva det på ett utvecklat sätt.
Du kan göra bildanalyser och tolkningar som innehåller egna slutsatser och resonemang som är välutvecklade och väl underbyggda genom att använda många ord och begrepp som tillhör ämnet på ett självsäkert sätt. Du visar en förståelse för hur färg, komposition, text mm. har för betydelse och kan beskriva det på ett välutvecklat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: