Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Egen text: Saga

Skapad 2019-01-15 12:59 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Bedömningsmatris om sagor.
Grundskola 7 – 9 Svenska

Genom denna uppgift visar du att du förstått de grundläggande dragen i genren "saga", att du kan skriva en berättelse med tydlig händelsekurva (inledning - problem - peripeti/vändning- avslutning)

Behöver förbättras
Godkänd nivå,på väg mot mer utvecklad nivå
Utvecklad nivå
Väl utvecklad nivå
Genre
  • Sv  E 9
  • Sv  C 9
  • Sv  A 9
Jag har inte klarat av att följa mönstret för texter av liknande slag.
Jag har gjort försök att skriva texten på liknande sätt som andra.
Jag har skrivit texten på liknande sätt som andra texter av samma slag.
Jag har följt genrens mönster för struktur och språk och har ibland egna kreativa lösningar.
Struktur
  • Sv  E 9
  • Sv  C 9
  • Sv  A 9
Det finns ingen röd tråd i min text.
Dispositionen av min text fungerar delvis.
Dispositionen av min text är mer genomtänkt och fungerar ganska väl.
Dispositionen av min text är avancerad, men ändå tydlig och fungerar mycket väl.
Meningar
Ordföljden i mina meningar är rörig. Meningarna är ofta korta.
Mina meningar har oftast en fungerande meningsbyggnad, är enkelt konstruerade och ganska korta.
Längden och ordföljden i mina meningar varierar. Meningsbyggnaden är i stort sett korrekt.
Variationen i mina meningar fungerar mycket väl och ger ett behagligt flyt. Meningsbyggnaden är korrekt och komplex.
Användning av skiljetecken
Jag använder inte punkt, frågetecken, utropstecken eller stor bokstav tillräckligt konsekvent, vilket stör läsningen av texten.
Jag använder oftast punkt, frågetecken och utropstecken på ett korrekt sätt. Dessa tecken följs oftast av stor bokstav.
Jag använder skiljetecken, liten och stor bokstav på ett lämpligt sätt, så att läsningen underlättas.
Jag använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken på ett korrekt och kreativt sätt.
Ordval och uttryck
Mitt ordval är inte varierat. Jag varierar inte mitt språk.
Mitt ordval är inte så varierat. Jag använder de flesta ord korrekt.
Min text visar viss variation i ordval. Jag prövar ibland ord/uttryck jag tycker är svåra eller ovanliga.
Min text visar variation i ordval och uttryck, som berikar läsningen. Ibland är jag nyskapande och kreativ. Jag har korrekta eller i stort sett korrekta konstruktioner av både enkla och mer komplicerade fraser och uttryck.
Stavning
Jag felstavar många ord.
Jag stavar de flesta ord korrekt men jag gör vissa stavfel.
Jag prövar ibland svårare ord och lyckas då ganska väl med stavningen.
Jag använder svårare ord och jag stavar korrekt.
Bearbetning
  • Sv  E 9
  • Sv  C 9
  • Sv  A 9
Jag läser inte igenom mitt arbete innan jag lämnar in.
Jag läser igenom mitt arbete och rättar de fel jag kan se.
Jag tar till mig råd och anvisningar från andra samt rättar till de fel jag själv kan se.
Jag skriver om och bearbetar texten flera gånger efter feedback jag fått för att förbättra min text ytterligare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: