Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd

Skapad 2019-01-16 21:46 i Roslagsskolan Norrtälje
Bedömningsmatris slöjd 2018/19
Grundskola 7 – 9 Slöjd

Bedömningsmatris för slöjd 2018/19

Planera och framställa slöjdföremål

E
C
A
Formge föremål
Arbetar efter färdig modell, väljer själv färg storlek och vissa detaljer.
Gör relativt väl genomarbetad formgivning.
God och självständigt genomförd formgivning.
Framställa föremål
Producerar slöjdföremål.
Framställer slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Framställer slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Hantera redskap och verktyg.
Hanterar verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
Behärskar redskap och verktyg på ett säkert och ändamålenligt sätt.
Visar skicklighet i hantering av redskap och verktyg.
Hantera olika material.
Arbetar med de material som är mest lämpat för slöjduppgiften.
Med handledning väljer eleven material som är lämpligt för arbetet.
Motiverar sitt materialval med god kunskap.
Hantera olika tekniker.
Arbetar med de tekniker som ingår i slöjduppgiften.
Kan pröva och omprövar hur hantverkstekniker fungerar.
Kan systematiskt pröva och ompröva hur hantverkstekniker kan användas.

Arbetsprocess

E
C
A
Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet.
Bidrar till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Väljer handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Formulerar och väljer handlingsalternativ som leder framåt.
Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån kvalitets­ och miljöaspekter.
Ger enkla motiveringar till val utifrån kvalitets- och miljöaspekter
Ger utvecklade motiveringar till val utifrån kvalitets- och miljöaspekter
Ger väl utvecklade motiveringar till val utifrån kvalitets- och miljöaspekter

Utvärdering

E
C
A
Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.
Gör en enkel utvärdering med viss användning av slöjdspecifika begrepp.
Gör en skriftlig utvärdering med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp.
Förklarar och motiverar olika led i arbetet. Visar på hur den egna insatsen har påverkat resultatet
Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
För enkla resonemang om slöjdföremålets uttryck, med koppling till egna erfarenheter, samt trender och traditioner i olika kulturer.
För utvecklade resonemang om slöjdföremålets uttryck, med koppling till egna erfarenheter, samt trender och traditioner i olika kulturer.
För välutvecklade resonemang om slöjdföremålets uttryck, med koppling till egna erfarenheter, samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: