Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia åk 7 18/19

Skapad 2019-01-18 19:29 i Centralskolan Tierp
Matris över kunskapsinnehåll åk 7 i ämnet historia
Grundskola 7

Kunskapsbedömning sker i delmoment och både muntligt och skriftligt visade kunskaper/förmågor bedöms så tänk på att även kunskaper som du visar i träningsuppgifter/diskussioner under lektionstid kan visa på högre nivå. Obs! Träningsuppgifter påverkar aldrig bedömningen negativt i och med att det är TRÄNING och inte bedömning som står i fokus.

Kunskapsbedömning i nuläget kring förmågor som vi hittills arbetat med

Under perioden som vi arbetar med ämnet historia i åk 7 kommer fokus att ligga på förmågan att använda centrala ord och begrepp (tänk på att använda både ord/begrepp som du kan sedan tidigare och nya ord som du precis lärt dig i både diskussioner och skrivuppgifter) samt: Förmåga 1 = kunskap om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder Förmåga 2 = undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor Förmåga 3 = använda historiskt källmaterial för att dra underbyggda slutsatser om människornas levnadsvillkor. Resonera om källors trovärdighet och relevans Förmåga 4 = resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang för olika syften samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få Tänk på att du har möjlighet att visa kunskaper både i skriftliga uppgifter och i diskussioner!
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ord och begrepp
Förmåga att använda centrala ord och begrepp
Du använder några centrala ord och begrepp som t ex kvarleva, högkultur, hellenism, gladiator, triangelhandel mm i diskussioner och skrivuppgifter
Du använder flera centrala ord och begrepp som t ex kvarleva, högkultur, hellenism, gladiator, triangelhandel mm i diskussioner och skrivuppgifter och visar att du förstår deras innebörd (förklarar och utvecklar, ger exempel...)
Du använder kontinuerligt centrala ord och begrepp som t ex kvarleva, högkultur, hellenism, gladiator, triangelhandel mm i diskussioner och skrivuppgifter och visar tydligt att du förstår deras innebörd (förklarar och utvecklar, ger exempel...)
Förmåga 1
Kunskap om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder Exempel på skriftliga uppgifter: "Aten/Sparta" "Diskutera underhållningsvåld med Seneca"
Du kan ge något exempel på likheter och skillnader mellan stadsstaterna Aten och Sparta Du förklarar på ett enkelt sätt hur människornas syn på slavar, kvinnor, barn eller våld påverkades av den tid de levde i och jämför med idag
Du kan ge några exempel på likheter och skillnader mellan stadsstaterna Aten och Sparta Du resonerar i flera led kring hur människornas syn på t ex slavar, kvinnor, barn eller våld påverkades av den tid de levde i och jämför med idag
Du kan ge flera exempel på likheter och skillnader mellan stadsstaterna Aten och Sparta Du resonerar i flera led kring hur människornas syn på slavar, kvinnor, barn och våld påverkades av den tid de levde i och jämför med dagens syn och hur du tror att det kommer att se ut i framtiden
Förmåga 2
Undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor Exempel på skriftliga uppgifter: "Aten/Sparta"
Du kan ge något exempel från antiken som lever kvar idag och resonerar om hur det kommer att se ut i framtiden
Du kan ge några exempel från antiken som lever kvar idag och resonerar om hur det kommer att se ut i framtiden
Du kan ge flera exempel från antiken som lever kvar idag och resonerar om hur det kommer att se ut i framtiden
Förmåga 3
Använda historiskt källmaterial för att dra underbyggda slutsatser om människornas levnadsvillkor. Resonera om källors trovärdighet och relevans Exempel på skriftliga uppgifter: "Källor om slavhandel"
Du kan på ett enkelt sätt resonera kring källor som är användbara
Du kan på ett utvecklat sätt resonera kring källor som är användbara och använder något argument till varför de är användbara
Du kan på ett välutvecklat sätt resonera kring källor som är användbara och ger några argument till varför de är användbara
Förmåga 4
Resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang för olika syften samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få Exempel på skriftliga uppgifter: "Helgon eller förrädare?"
Du kan på ett enkelt sätt resonera kring hur en historisk persons handlingar kan ses ur olika perspektiv
Du kan på ett utvecklat sätt resonera kring hur en historisk persons handlingar kan ses ur olika perspektiv och ge något exempel på syfte med att framställa personen på ett visst sätt
Du kan på ett välutvecklat sätt resonera kring hur en historisk persons handlingar kan ses ur olika perspektiv och ge några/flera exempel på syfte med att framställa personen på ett visst sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: