Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse utifrån sagor

Skapad 2019-01-23 08:02 i Observatorielundens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
E
C
A
Läsförståelse och tolkning
Läsförståelse visades på en enkel nivå. Svaren var enkla och kortfattade, vilket visade att du förstod sagan i stora drag.
Läsförståelse visades på en utvecklad nivå. Svaren var utvecklade med några exempel, vilket visade att du förstod sagan.
Läsförståelse visades på en välutvecklad nivå. Svaren var utvecklade med flera exempel, vilket visade att du förstod sagan väl.
Samtala i grupp
Du deltog i samtalet och framförde några tankar/åsikter.
Du deltog vid samtliga frågor i samtalet och framförde flera tankar/åsikter.
Du deltog vid samtliga frågor i samtalet, framförde flera tankar/åsikter och breddade samtalet med följdfrågor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: