Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi - växter

Skapad 2019-01-23 20:53 i Korpadalsskolan Karlshamn
Grundskola 4 – 6 Biologi
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Elevens kunskaper om biologiska sammanhang och användning av begrepp. - Hur växter sorters. - Hur växter får näring. - Hur växter får barn.
Eleven har svårt att beskriva hur växter sorters, får näring och får barn. Eleven har svårt att använda begreppen.
Eleven använder vardagliga ord och egna erfarenheter. Kan inte förklara hela vägen eller så blir förklaringen inte helt rätt.
Eleven använder vardagliga ord, egna erfarenheter och naturvetenskapliga begrepp. Kan förklarar endast vissa delar eller så blir förklaringen inte helt rätt.
Eleven använder rätt naturvetenskapliga ord och väl valda begrepp som passar i sammanhanget.
Eleven ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer. - Varför växter ser ut som de gör. - Hur växter kan leva på olika platser.
Eleven har svårt att exempel med vardagliga ord och kan inte förklara hur växter anpassar sig.
Eleven ger få exempel med vardagliga ord och förklaringarna blir inte helt rätt till hur växter anpassar sig.
Eleven ger fler exempel på hur växter anpassar sig och använder några naturvetenskapliga begrepp men förklaringarna blir inte helt rätt.
Eleven ger många exempel på hur växter anpassar sig och använder rätt naturvetenskapliga ord och väl valda begrepp och förklaringarna blir helt rätt.
Eleven kan genomföra fältstudier utifrån givna planeringar och kan jämföra sina resultat med andras. - Vad man ska tänka på när man gör experiment.
Eleven har svårt att göra en undersökning och dra slutsatser med hjälp. Eleven har svårt att jämföra sitt resultat med andras och föreslå förbättringar.
Eleven kan göra en undersökning och dra slutsatser med hjälp. Eleven kan jämföra sitt resultat med andras och föreslå förbättringar.
Eleven kan göra en undersökning och dra slutsatser med lite hjälp. Eleven kan jämföra sitt resultat med andras, se felkällor och föreslå förbättringar.
Eleven kan göra en undersökning och dra slutsatser på egen hand. Eleven kan jämföra sitt resultat med andras, se och värdera (vilken är av störst betydelse) felkällor och föreslå förbättringar.
Eleven kan göra dokumentationer av sina undersökningar i text och bild. -Skriva ner de som händer vid experiment.
Eleven har svårt att dokumentera sitt arbete i text och bild. Eleven har svårt att använda sin dokumentation för att förklara vad som händer.
Elevens dokumentation är skriven med vardagligt språk och enkla bilder. Eleven kan ibland använda sin dokumentation för att förklara vad som händer.
Elevens dokumentation är skriven med några naturvetenskapliga begrepp och bilder finns till. Eleven kan använda sin dokumentation för att förklara vad som händer.
Elevens dokumentation är skriven med naturvetenskapliga begrepp och bra bilder, den är noggrant och systematiskt skriven. Eleven använder sin dokumentation för att förklara vad som händer.
Eleven kan beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen. - Vad människor använder och har använt växter till. - Växter i myter, sagor och konst.
Eleven har svårt för att beskriva hur människan använder och har använt växter.
Eleven använder vardagliga ord och egna erfarenheter för att beskriva hur människan använder och har använt växter.
Eleven använder vardagliga ord och sina kunskaper i naturvetenskap för att beskriva hur människan använder och har använt växter. Förklarar vissa delar eller så blir förklaringen inte helt rätt.
Eleven använder naturvetenskapliga begrepp och sina kunskaper i naturvetenskap för att beskriva hur människan använder och har använt växter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: