Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd matematik vt åk2

Skapad 2019-01-24 11:51 i Vistaskolan Huddinge
Bedömningsstöd från Skolverket
Grundskola 2 Matematik

Skolverkets bedömingsstöd i matematik vt åk 1

Låg
Medel
Hög
Talrad
Räkna till jag säger stopp' 100 godtagbart
Räkna till jag säger stopp 115 godtagbart
Räkna från 26 fortsätt tills jag säger stopp stoppa vid 40
Räkna från 79 stoppa 101
Räkna från 996 stoppa 1007
Talrad
Räkna ned från 15
Räkna ned från 28 stoppa vid 19
Räkna ned från 314 stoppa vid 295
Talrad efter
Vilket tal kommer efter A. 39 B. 76
Vilket tal kommer efter A. 89 B.199
Vilket tal kommer efter A. 859 B. 1389
Talrad före
Vilket tal kommer före? A. 29 B. 34
Vilket tal kommer före? A.89 B. 120
Vilket tal kommer före? A. 200 B.1000
Talrad före
Räkna 10 steg, börja på 0 100 Godtagbart
Räkna 5 steg, börja på 0 50 Godtagbart
Räkna 10 steg, börja på 112 Godtagbart 172
Antalskonstans
6 föremål Hur många är det? Sprid ut, hur många är det nu?
Subitisering, uppskatta
.
Använd 11 dolda föremål. Låt titta i 2 sek. Täck över. Hur många var det? Visa och låt räkna
Använd 18 dolda föremål. Låt titta i 2 sek. Täck över. Hur många var det? Visa och låt räkna
Vilket tiotal ä närmast 59? Vilket hundratal är närmast 375? Vilket tusental är närmast 2089?
Minskning
Säg en räknehädelse som passar till 5-2 Hur mycket är 9-7? Hur tänkte du?
Säg en räknehädelse som passar till 15-4 Hur mycket är 19-17? Hur tänkte du?
Säg en räknehädelse som passar till 31-7 Hur mycket är 52-49? Hur tänkte du?
Fler/färre
Ta fram 13 föremål Hur många är det om det är 3 fler? Hur tänkte du? Här är 13 föremål, hur många är det om det är 3 färre? Hur tänkte du?
Ta fram 15 föremål Hur många är det om det är 8 fler? Hur tänkte du? Här är 15 föremål, hur många är det om det är 7 färre? Hur tänkte du?
Hur mycket är 7 fler än 34? Hur tänkte du? Hur mycket är 6 färre än 53? Hur tänkte du?
Uppdelning av tal
Visa mellan 4-10 föremål, ex 6. Göm 3 av 6 föremål. Hur många har jag gömt? Hur tänkte du?
Visa mellan 10-19 föremål, ex 11 Göm 6 av 11 föremål. Hur många har jag gömt? Hur tänkte du?
Oscar har 20 kr, han ger 4 kr till Anna då har de lika mycket. Hur många kronor hade Anna från början? Hur tänkte du?
Dubbelt/ Hälften
Vad är hälften av 6? Hur tänkte du? Lisa är 5 år, Emir är dubbelt så många år som Lisa. Hur många år är Emir? Hur tänkte du? Vad är dubbelt så mycket som 4? Hur tänkte du?
Vad är hälften av 12? Hur tänkte du? Vad är hälften av 50? Hur tänkte du? Vad är dubbelt så mycket som 100? Hur tänkte du? Vad är dubbelt så mycket som 15? Hur tänkte du?
Förklara vad hälften betyder Förklara vad dubbelt betyder Använder eleven tal eller har eleven en generell förklaring.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: