Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Diagnos samband och förändring

Skapad 2019-01-31 13:47 i Vallåsskolan Halmstad
Utvärdering av diagnos om samband och förändring åk 9 (kap 4 matematikboken z)
Grundskola 9 Matematik

Problemlösning

Kvaliteten på de metoder och strategier som eleven använder. Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser.
E
C
A
Problemlösning med procent,funktioner och proportionalitet
Tolkar frågeställningen korrekt och använder rätt räknesätt samt påbörjat en lösning.
Se föregående. Löser problemen men gör ev missar i omvandlingar eller saknar delar i redovisningen.
Löser problemen och skriver rätt svar med tydlig redovisning.

Metoder

Hur väl eleven genomför procedurer och beräkningar.
E
C
A
Räkna ut procent (del av en helhet)
Korrekt svar
Avrunda till hela procent
Korrekt svar
Räkna ut en sänkning i procent
Korrekt svar.
Räkna ut ny lön med hjälp av förändringsfaktor
Korrekt svar
Avläsa koordinater
Korrekt svar
Ta ut en rät linjes k-värde
Korrekt svar
Avläsa en rät linjes m-värde
Korrekt svar
Skriva en funktion till en given graf (eller givna k och m värden)
Korrekt svar
Avläsa en graf
Korrekt svar
Räkna ut en rörlig kostnad (t.ex. styckpris)
Korrekt svar
Teckna funktion till en text
korrekt svar.

Begrepp

I vilken grad eleven visar kunskap om matematiska begrepp och samband mellan dessa.
E
C
A
sänkning (i procent)
korrekt svar
förändringsfaktor
korrekt svar

Resonemang

Kvaliteten på elevens analyser, slutsatser och reflektioner och andra former av matematiska resonemang.
E
C
A
Tolka grafer, funktioner och text och avgöra om de är en proportionalitet
Korrekt svar
Flera korrekta svar

Kommunikation

Kvaliteten på elevens redovisning. Hur väl eleven använder matematiska uttrycksformer (språk och representation).
E
C
A
Sänkning i procent
visar uträkning
Ny lön
Visar uträkning
Rörlig kostnad
Visar vetskap om den fasta kostnaden
Visar fullständig uträkning med fast och rörlig del
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: