Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NP C1, Skriva berättande text

Skapad 2019-02-05 16:09 i Esperedskolan Halmstad
Nationella prov berättande text, vårterminen 2019
Grundskola 6 Svenska som andraspråk
E
C
A
Innehåll
Begripligt innehåll. * Berättelsen har ett i huvudsak begripligt och relevant innehåll i förhållande till uppgiften. Enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling. * enkla gestaltande beskrivningar av t ex miljö eller personer finns. * händelser räknas upp och utvecklas något.
Relativt tydligt innehåll. * Berättelsen har ett relativt tydligt och relevant innehåll i förhållande till uppgiften. Utvecklade gestaltande beskrivningar utvecklad handling. * utvecklade gestaltande beskrivningar av t ex miljö eller personer finns. * händelser återges och upplevelser förmedlas i viss mån.
Tydligt innehåll. * Berättelsen har ett tydligt och relevant innehåll i förhållande till uppgiften. Välutvecklade gestaltande beskrivningar välutvecklad handling. * välutvecklade gestaltande beskrivningar av t ex miljö eller personer finns. * upplevelser förmedlas och utvecklas/värderas.
Struktur
I huvudsak fungerande struktur. * Berättelsens händelseförlopp är i huvudsak sammanhängande och begripligt t.ex. genom inledning, huvuddel,avslutning, * berättelsen hålls samman på ett i huvudsak fungerande sätt * Berättelsen är i huvudsak skriven utifrån samma berättarperspektiv.
Relativt väl fungerande struktur. * Berättelsens händelseförlopp är sammanhängande och relativt väl strukturerat t.ex. genom en relativt väl fungerande inledning, huvuddel, avslutning. * berättelsen hålls samman på ett relativt fungerande sätt * Berättelsen är skriven utifrån samma berättarperspektiv.
Väl fungerande struktur. * Berättelsens händelseförlopp är sammanhängande och väl strukturerat t ex genom en väl fungerande inledning,huvuddel och avslutning * berättelsen hålls samman på ett väl fungerande sätt * Berättelsen är skriven utifrån samma berättarperspektiv.
Språk
Viss språklig variation * Ordvalet uppvisar viss variation. Grundläggande regler för... språkriktighet används på ett i huvudsak fungerande sätt * Meningsbyggnaden är i huvudsak fungerande * Tempus används på ett i huvudsak fungerande sätt
Förhållandevis god språklig variation. * Ordvalet är förhållandevis varierat. Grundläggande regler för ... språkriktighet används på ett relativt väl fungerande sätt * Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och något varierad. * Tempus används på ett relativt väl fungerande sätt
God språklig variation. * Ordvalet är varierat och höjer textens kvalitet. Grundläggande regler för... språkriktighet används på ett väl fungerande sätt * Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad. * Tempus används på ett väl fungerande sätt.
Skrivregler
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... används på ett i huvudsak fungerande sätt * Stor/liten bokstav och punkt används på ett i huvudsak fungerande sätt * Stavfel finns och kan återspegla ljuduppfattningen
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... används på ett relativt väl fungerande sätt. * Stor/liten bokstav och skiljetecken används på ett relativt väl fungerande sätt * Vissa stavfel finns med de stör inte förståelsen
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... används på ett väl fungerande sätt * Stor/liten bokstav och skiljetecken används på ett väl fungerande sätt * Få stavfel finns.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: