Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris FN-rollspel i tal och muntlig debatt

Skapad 2019-02-06 17:55 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Sv2 arbetar mot följande centrala innehåll: Muntlig framställning av utredande och argumenterande slag i och inför grupp (tal och debatt). Uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter (här: tal). Normer och stildrag som hör till utredande och argumenterande tal.
Gymnasieskola 2 Svenska

Sv2 arbetar mot följande centrala innehåll:
Muntlig framställning av utredande och argumenterande slag i och inför grupp (tal och debatt).
Uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter (här: tal).
Normer och stildrag som hör till utredande och argumenterande tal.

F
E
D
C
B
A
Framförande och tydlighet
Kunskaps- krav är inte uppnått.
Du kan genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör du med viss säkerhet. Du har viss åhörarkontakt.
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda
Du kan genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör du med viss säkerhet. Du har viss åhörarkontakt.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Du kan genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör du med säkerhet. Du har god åhörarkontakt.
Språk och stil
Kunskaps- krav är inte uppnått.
Språk och stil är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations¬situation.
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda
Språk och stil är anpassat till syfte, mottagare och kommunikations¬situation.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Språket är varierat och välformulerat, och språk och stil är anpassat till syfte, mottagare och kommunikations¬situation.
Argumentation
Kunskaps- krav är inte uppnått.
Du kan i muntlig argumentation formulera en tes och ge välgrundade argument till stöd för den.
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda
Du kan i muntlig argumentation formulera en tes, hålla dig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Du kan i muntlig argumentation formulera en tes, hålla dig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den samt ge exempel som vidgar perspektivet. Dessutom kan du på ett relevant sätt bemöta tänkta motargument.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: