Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd VT-19

Skapad 2019-02-07 08:49 i Furulundsskolan Halmstad
Bedömningsmatris slöjd åk 6
Grundskola 3 – 6 Slöjd

Planera och framställa slöjdföremål

E
C
A
Formge föremål
Arbetar efter färdig modell, väljer själv färg storlek och vissa detaljer.
Gör relativt väl genomarbetad formgivning.
God och självständigt genomförd formgivning.
Framställa föremål
Producerar slöjdföremål.
Framställer slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Framställer slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Hantera redskap och verktyg.
Hanterar verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
Behärskar redskap och verktyg på ett säkert och ändamålenligt sätt.
Visar skicklighet i hantering av redskap och verktyg.
Hantera olika material.
Arbetar med de material som är mest lämpat för slöjduppgiften.
Med handledning väljer eleven material som är lämpligt för arbetet.
Motiverar sitt materialval med god kunskap.
Hantera olika tekniker.
Arbetar med de tekniker som ingår i slöjduppgiften.
Med handledning väljer eleven de tekniker som är lämpliga för arbetet.
Har utvecklat en skicklighet i slöjdtekniken.

Arbetsprocess

E
C
A
Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och någon miljöaspekt.
Du bidrar med att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Du väljer handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Du formulerar och väljer handlingsalternativ som leder framåt.

Utvärdering

E
C
A
Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.
Gör en enkel utvärdering med enkla omdömen om sin arbetsinsats.
Gör en utvärdering med utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den påverkat slöjdföremålets kvalité.
Förklarar och motiverar olika led i arbetet. Visar på hur den egna insatsen har påverkat resultatet
Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
För enkla resonemang om slöjdföremålets färg, form och material.
För utvecklade resonemang om slöjdföremålets uttryck, färg, form och material.
För välutvecklade resonemang om slöjdföremålets uttryck, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: