Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Fk

Skapad 2019-02-10 16:38 i Frötuna skola Norrtälje
I förskoleklassen möter barnen olika matematiska teman som alla kopplas till utforskning, fundering och lek. Uppgifterna är av olika karaktär, vilket ger barnen förutsättningar för att utveckla olika matematiska förmågor.
Grundskola F Matematik

I de olika aktiviteterna observeras barnets nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet i aktiviteten, hur barnet prövar och använder olika idéer samt hur barnet kommunicerar och resonerar med hjälp av relevanta begrepp.

Rubrik: Matematiska begrepp

Bli bekant med begrepp som uttrycker plats och riktning.
 • Gr lgr11   använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
Behärskar inte
På god väg
Behärskar
Lägesbegrepp
framför/bakom på/under/ovanför bredvid höger/vänster
 • Gr lgr11  -

Rubrik: Beskriva och jämföra

Barnen ska hitta skillnader och likheter i saker och föremål, för att lägga märke till förändringar hos föremål.
 • Gr lgr11   använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
Behärskar inte
På god väg
Behärskar
Begrepp
lika/olika stor/större/störst liten/mindre/minst lika lång lång/längre/längst kort/kortare/kortast tung/tyngre/tyngst lätt/lättare/lättast
 • Gr lgr11  -

Rubrik: Geometri

 • Gr lgr11   använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
Behärskar inte
På god väg
Behärskar
Geometriska former
Känna igen och namnge de geometriska objekten triangel, rektangel, kvadrat (fyrhörningar) och cirkel.
 • Gr lgr11  -

Rubrik: Klassificera och gruppera

Pröva och använda idéer genom att sortera efter någon egenskap och kommunicera och resonera genom att till exempel beskriva sin sortering.
 • Gr lgr11   använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
Behärskar inte
På god väg
Behärskar
Klassificera
Kunna sortera och gruppera olika föremål efter klassificeringsgrunderna.
 • Gr lgr11  -

Rubrik: Mönster

Pröva och använda idéer genom att följa och fortsätta ett enkelt mönster samt översätta samma mönster i ett annat material och kommunicera och resonera genom att till exempelvis beskriva metoder och den upprepade delen.
 • Gr lgr11   pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
 • Gr lgr11   använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
Behärskar inte
På god väg
Behärskar
Mönster
Kunna fortsätta med ett mönster. Kunna bygga ett mönster.
 • Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: