Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Boksamtal med skrivuppgift

Skapad 2019-02-18 14:52 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Boksamtal med skrivuppgift i åk 8
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
E
C
A
Läsa
Du visar grundläggande läsförståelse genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter. Du kan tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika texter. Du bygger dessa resonemang utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor.
Du visar god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter. Du kan tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika texter. Du bygger dessa resonemang utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor
Du visar mycket god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter. Du kan tolka och föra väl-utvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika texter. Du bygger dessa resonemang utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor
Tala
Eleven kan samtala om och diskutera texten genom att lyssna, ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt. Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. T.ex. använder du ett i huvudsak fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. beträffande ordval. Du praktiserar turtagning till viss del, talar i viss utsträckning tydligt och visar engagemang. Ledaren fördelar ordet vid behov mellan deltagarna på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan samtala om och diskutera texten genom att lyssna, ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för diskussionerna framåt Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. T.ex. använder du ett relativt väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. beträffande ordval. Du praktiserar turtagning relativt väl, klarar relativt väl att tala tydligt och presenterar på ett engagerat sätt. Ledaren fördelar ordet vid behov mellan deltagarna på ett relativt väl fungerande sätt. Ledaren återför diskussionen till ämnet (vid behov).
Eleven kan samtala om och diskutera texten genom att lyssna, ställa frågor och framföra åsikter med vältvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar och breddar dem. Eleven kan förbereda och genomföra vältvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. T.ex. använder du ett väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. beträffande ordval. Du praktiserar turtagning väl, talar tydligt och presenterar på ett intresseväckande och engagerat sätt. Ledaren fördelar ordet vid behov mellan deltagarna på ett väl fungerande sätt. Ledaren återför diskussionen till ämnet (vid behov).
Skriva
Du kan skriva en kort redogörelse om din bok. Texten är sammanhängande och begriplig, ordvalet är enkelt, textbindningen är enkel, meningsbyggnaden fungerar i huvudsak och du följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du kan skriva en redogörelse om din bok. Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning. Ordvalet är varierat, textbindningen är utvecklad och meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Du följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Din redogörelse om boken sammanhängande och välstrukturerad, t.ex. har du en konsekvent styckeindelningen samt en effektiv inledning och avslutning. Ordvalet är träffande och varierat, textbindningen är välutvecklad och meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Du följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: