👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi år 4-6

Skapad 2019-02-18 16:18 i Strömsskolan Lilla Edet
Grundskola 6 Biologi
Förmågor
Ej påbörjad eller ännu uppnådd
Nivå 1
Grundläggande kunskaper I dessa områden har du grundläggande kunskaper som du behöver bearbeta och fördjupa.
Nivå 2
Goda kunskaper I dessa områden har du goda kunskaper som du bör fortsätta att utveckla och fördjupa.
Nivå 3
Mycket goda kunskaper I dessa områden har du mycket goda kunskaper som du kan fortsätta att utveckla och fördjupa.
Samtal & diskussion
Du deltar i samtal och diskussioner, ställer frågor, för fram åsikter som du argumenterar för eller bemöter åsikter med motargument
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Söka information
Du söker information från olika källor och har ett källkritiskt förhållningssätt gentemot dessa källor
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Använda information
Den information som du har tagit fram använder du i samtal och diskussioner, i texter och andra framställningar
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Undersökning & planering
Du gör undersökningar utifrån en planering som du fått dig tilldelad. Du kan då föreslå andra frågor eller ändra i planeringen så att den blir bättre.
Du kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
Den utrustning som du använder hanterar du på ett säkert och bra sätt.
I arbetet använder du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Jämföra resultat & förbättra undersökningar
När du jämför dina och andras resultat resonerar du om vad ni har för likheter och skillnader och vad de kan bero på. Du föreslår också förbättringar i undersökningen.
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Dokumentation
Dina undersökningar dokumenterar di i text och bild.
.
Dessutom gör du enkla dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör du utvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild
Dessutom gör du välutvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Sammanhang & begrepp
Biologiska ord och begrepp använder du i sina rätta sammanhang när du skapar text eller pratar.
Du har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Du har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Samband i människokroppen
Du kan resonera om hur hälsa, sjukdom och pubertet påverkar kroppen och vad som sker i de olika sammanhangen.
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan du relatera till några samband i människokroppen.
I utvecklade och underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan du relatera till några samband i människokroppen.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan du relatera till några samband i människokroppen.
Naturen
Du kan förklara hur människan är beroende av naturen men också på vilka sätt som naturen påverkas av människan. När du gör detta kan du förklara hur organismer och ekologiska samband kopplas ihop.
Du kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Du kan också förklara och visa på samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Du kan också förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Livets utveckling (evolution)
Du kan förklara evolutionens tankegångar gällande livets anpassningar till miljö och arv
Dessutom berättar du om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Dessutom berättar du om livets utveckling och visar på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Dessutom berättar du om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Upptäckter & betydelse
Du ger flera exempel på olika upptäckter och kan då också förklara dessa upptäckters betydelse för människans levnadsvillkor.
Du kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.