Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtal

Skapad 2019-02-22 13:10 i Kvarnbergsskolan Huddinge
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
F
E
C
A
Leda diskussion
Struktur
Ännu ej uppnått.
Du startar diskussionen.
Du startar diskussionen.
Du startar diskussionen.
Ännu ej uppnått.
Du återför diskussionen till ämnet vid behov.
Du återför diskussionen till ämnet vid behov.
Ännu ej uppnått.
Du håller dig till ämnet.
Du håller dig till ämnet.
Du håller dig till ämnet.
Delta i diskussion
Innehåll
Ännu ej uppnått.
Du framför åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument.
Du framför åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument.
Du framför åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument.
Kommunikation
Ännu ej uppnått.
Du för diskussionerna till viss del framåt.
Du för diskussionerna framåt.
Du för diskussionerna framåt och fördjupar och breddar dem.
Ännu ej uppnått.
Du visar viss anpassning till mottagaren.
Du visar relativt god anpassning till mottagaren.
Du visar god anpassning till mottagaren.
Ännu ej uppnått.
Du låter alla komma till tals.
Du låter alla komma till tals.
Du låter alla komma till tals.
Ännu ej uppnått.
Du klarar i viss utsträckning att tala tydligt.
Du klarar relativt väl att tala tydligt och visar engagemang.
Du talar mycket tydligt och engagerat.
Språk
Ännu ej uppnått.
Du använder ett i huvudsak fungerande språk.
Du använder ett relativt väl fungerande språk.
Du använder ett väl fungerande språk.
Helhetsbedömning
Ännu ej uppnått.
Du samtalar om och diskuterar varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du samtalar om och diskuterar varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du samtalar om och diskuterar varierande ämnen genom att ställa frågor och framför åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: