Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden, en lärandematris

Skapad 2019-02-24 19:51 i Fontinskolan Kungälv
En lärandematris över arbetsområdet Medeltiden.
Grundskola 4 – 5 Historia

Medeltiden kallas den tidsperiod som varade från ca 1050-1520 i Sverige. Denna epok kom senare till Norden för det dröjde innan alla nya idéer fastnade. Namnet Medeltiden kom till för att man ute i Europa tyckte att det bara var en mellantid mellan de viktiga tidsperioderna, antiken och renässanssen. I Europa började Medeltiden redan på 400-talet och slutade på 1400-talet och många tänker på riddare när de tänker på denna tidsperiod.

I och med att Sverige kristnas (försök från 800-talet och framåt, men det var först på 1200-talet som även vanligt folk tog till sig den nya religionen helt) enas riket (innan var det bara olika landskap som styrde sig själva). Stat och kyrka börjar samarbeta och så fort en ny kung skulle krönas, välsignades han också av ärkebiskopen.

På 1200-talet börjar det växa fram städer och på 1300-talet fanns ca 20 städer i vårt land och där bedrevs handel.

På 1400-talet får vi Sveriges första universitet i Uppsala och vi lär oss att trycka böcker genom uppfinningen tryckpress (tidigare skrevs bara böcker för hand).

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Namnet Medeltiden
Du vet varför tiden mellan 1050 och 1520 i Sveriges historia kallas för Medeltiden.
Jag kan kortfattat beskriva minst ett av skälen till att perioden kallas för Medeltiden.
Jag kan beskriva varför denna period kallas för Medeltiden. .
Jag kan utförligt beskriva varför denna period kallas för Medeltiden.
Personer
Du känner till några personer och händelser under tidsperioden och orsaker och konsekvenser av dessa händelser och handlingar samt om vi kan se spår av något än idag.
Jag berättar om någon person under Medeltiden samt berättar om något spår det har fått i vår tid.
Jag berättar om några personer under Medeltiden samt berättar om några spår det har fått i vår tid.
Jag berättar om många personer under Medeltiden samt berättar om flera spår det har fått i vår tid.
Människors liv
Du har kunskaper om hur människor levde i olika samhällsklasser
Jag berättar om minst två saker om hur människor levde under Medeltiden.
Jag berättar om minst fyra saker om hur människor levde under Medeltiden.
Jag berättar om minst sex saker om hur människor levde under Medeltiden.
Resonemang och samband
Du förstår bakgrunden till, och sambanden mellan, olika historiska händelser under Medeltiden.
Jag berättar om minst en händelse under Medeltiden och kan ge exempel på någon orsak och konsekvens samt berättar om något spår det har fått i vår tid.
Jag berättar om minst två händelser under Medeltiden och kan ge exempel på några orsaker och konsekvenser samt berättar om några spår det har fått i vår tid.
Jag berättar om minst tre händelser under Medeltiden och kan ge flera exempel på olika orsaker och konsekvenser samt berättar om flera spår det har fått i vår tid.
Ord och begrepp
Ord och begrepp: Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om denna tidsperiod (epok, tidsperiod, Medeltid, fogde, digerdöd, kloster, riddare, privilegier, Hansan, universitet, boktryckarkonst, ärkebiskop, korståg, pest, borg, munk, plog, harv, stånd, ständer, adel, präster, borgare, bönder, ståndsriksdag, skatt, nunna, Heliga Birgitta, Kalmarunionen, Unionstiden, uppror, inbördeskrig, Stockholms blodbad )
Jag visar att jag förstår några historiska ord och begrepp genom att jag förklarar dem.
Jag visar att jag förstår flera historiska ord och begrepp genom att jag förklarar dem och använder mig av dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag visar att jag förstår flera historiska ord och begrepp genom att jag förklarar dem och använder mig av dem på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: