👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 1-3

Skapad 2019-02-26 16:27 i Ängbyskolan Knivsta
Matris över vad eleven ska ha uppnått innan de lämnar åk3, nedbruten till vad du ska kunna i respektive årskurs.
Grundskola F – 3 Matematik

Matematik matris som sträcker sig från år 1 till år 3.

Taluppfattning & tals användning
Algebra
Geometri
Sannolikhet & statistik
Samband, förändringar & tid
Problemlösning
1, Kunna koppla antal till siffra och kunna ramsräkna till 20.
1, Kunna Likhetstecknets betydelse.
1, Förstå och kunna använda begreppen större än, mindre än, kortare, längre, bredare, smalare, äldre, yngre etc.
2, Ha kunskap om slumpmässiga händelser i experiment och spel.
1, Kunna veckans dagar.
1, Kunna förstå, lösa och enkla mattesagor.
1, Automatisera talkamrater 0-10 i addition och subtraktion. Inklusive 10-kamraterna.
1, Kunna se matematiska likheter. exempelvis 4+x=7 3+x=7 7-x=4 x-4=3
1, Kunna använda och förstå vanliga lägesord för att beskriva föremål i rummet t.ex. över, under, höger, vänster mm.
2, Kunna läsa av enkla tabeller och diagram.
1, Kunna klockans hel och halvtimmar.
1, Kunna översätta enkla mattesagor till ett matematiskt språk.
1, Kunna ordningstalen.
2, Kunna enkla mönster i talföljd, till exempel 2-hopp och 5-hopp.
1, Kunna namnge, rita och beskriva en cirkel, kvadrat, triangel och rektangel.
2, Kunna konstruera enkla tabeller och diagram utifrån egna undersökningar.
1, Kunna dubbelt och hälften, udda och jämnt.
3, Kunna använda strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
2, Kunna ramsräkna, framåt och bakåt till 100, räkna med t.ex. fem steg och tio steg.
2, Kunna se och konstruera enkla mönster t.ex. att kunna lägga saker i mönster eller fortsätta ett mönster.
2, Förstå symmetri i t.ex. bilder och i naturen. Hur symmetri kan konstrueras.
2, Kunna månaderna och årstiderna.
3, Kunna använda matematisk formulering utifrån enkla vardagliga situationer.
2, Automatisera talkamraterna 0-20 i addition och subtraktion.
2, Kunna enkel förstoring och förminskning.
2, Kunna klockans kvart i och kvart över.
2, Kunna positionssystemet med ental, tiotal, hundratal och tusental.
3, Enkla mätningar, jämförelse och uppskattningar av längd. Kunna enheterna meter, decimeter, centimeter, millimeter.
3, Kunna hela klockan. Begreppen dygn, timme, minut, sekund.
2, Kunna med huvudräkning genomföra uppgifter med de fyra räknesätten där svaren ligger inom 0-20.
3, Enkla mätningar, jämförelse och uppskattningar av massa. Kunna enheterna kilo, hekto, gram.
2, Kunna genomföra beräkningar med lämplig metod inom talområdet 0-100.
3, Enkla mätningar, jämförelse och uppskattningar av volym. Kunna enheterna liter, deciliter, centiliter.
3, Kunna tillämpa rätt räknesätt och kunna genom överslagsräkning bedöma rimligheten i ett svar.
3, Kunna namnge, rita och beskriva ett klot, koner, cylindrar och rätblock.
3, Kunna använda skriftliga metoder och kunna använda en miniräknare.
3, Kunna konstruera utifrån instruktioner enkla geometriska objekt.
3, Förstå delar av en helhet t.ex. 1/2, 1/3, 1/4.
3, Kunna se samband mellan multiplikation och division.
3, Kunna genomföra beräkningar med lämplig metod inom talområdet 0-1000.